CV-mal generell

Her finner du malen som skal brukes for CV-er til prosjektleder og prosjektmedarbeidere i alle stiftelsens programmer med unntak av Forskning.

Klikk her for å laste ned malen.

Denne malen brukes i følgende programmer:

  • Helse
  • Utvikling
  • Stimuleringsprogrammet
  • Aktivitetsprogrammet

Maks antall sider varierer – se søknadsskjemaet/opplastningsoppgaven for informasjon om sidebegrensningen.

OBS: I programmet Forskning brukes en egen CV-mal. Se her for en oversikt over malene.