Fagutvalg Utvikling

Her finner du oversikt over hvem som sitter Stiftelsen Dams fagutvalg for programmet Utvikling fra høsten 2022.

 • Eva Benedek, fagveileder Nav, Innlandet 
 • Heidi Beate Bentzen, ph.d.-kandidat ved senter for medisinsk etikk UiO, Oslo 
 • Egil André Bjørgen, idrettspedagog Godhaab Helse og Rehabilitering, Viken 
 • Emma Bjørnsen, leder for Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, Vestland 
 • Heidi Bringsvor, førsteamanuensis HVL, postdoktor Helse Fonna, Vestland 
 • Nina Brynjelsen, brukermedvirker, Vestland 
 • Karoline Ekeberg, ph.d.-kandidat institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid OsloMet, Oslo 
 • Mehdi Farshbaf, sjefspsykolog/psykologspesialist Oslo kommune, Oslo 
 • Orsolya Réka Fekete, førsteamanuensis timebasis sosialt arbeid OsloMet, prosjektutvikler Fontenehuset Oslo, Oslo 
 • Tore Follestad, assisterende daglig leder Sex og samfunn, Oslo 
 • Gunnar Brox Haugen, daglig leder SEPREP, rådgiver ved Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole, Innlandet 
 • Sandra Julsen Hollung, spesialrådgiver helseinformatikk og forsker NorCP SiV, Vestfold og Telemark 
 • Svein-Rune Johannessen, pensjonist, tidl. sykepleier, Møre og Romsdal
 • Iren Johnsen, postdoktor senter for krisepsykologi UiB, Vestland 
 • Fredrik Kristiansen, rådgiver Folkehelseinstituttet. Koordinator Exercise is Medicine Norge, Viken.  
 • Trude Dorthea Kroken, veileder oppvekst Asker kommune, Viken
 • Anette Lohne Krømke, seniorrådgiver nasjonal spisskompetanse akuttiltak Bufetat, Vestfold og Telemark 
 • Jan Gunnar Kaaresen, nestleder PitStop Norge, seniorkonsulent Right Management Vestland  
 • Ann Therese Madland, daglig leder Hundvåg frivillighetssentral, Rogaland 
 • Sturle Monstad, konsulent Monstad & Silgjerd AS, Rogaland 
 • Marie Florence Moufack, universitetslektor ved Institutt for sosialt arbeid NTNU, Trøndelag 
 • Olav Njaastad, pensjonist / selvstendig næringsdrivende innen medieforskning og journalistikk, Agder 
 • Live Solveig Nordhagen, førstelektor, institutt for sykepleie VID, Oslo 
 • Øyvind Nordvik, førsteamanuensis HVL, Seksjonsleder Helse-Bergen HF, Vestland 
 • Ann Mette Rekkedal, seniorrådgiver NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, Oslo 
 • Ulf Svendsen, virksomhetsleder Kirkens bymisjon Oslo, Oslo
 • Henriette Riley, førsteamanuensis, forskningsleder UiT, Troms og Finnmark 
 • Atle Rolstadaas, prosjektleder aktivCampus Norges studentidrettsforbund, Oslo 
 • Anura Sankholkar, nasjonal kampanjeleder Verdensdagen for psykisk helse, Oslo 
 • Angelika Schafft, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet / OsloMet, Oslo 
 • Kay Skagseth, spesialfysioterapeut Trondheim kommune, Trøndelag 
 • Linn Slette, prosjektleder HELT MED, Innlandet
 • Irena Solaiman, koordinator Forandringshuset Norge KFUK-KFUM, Viken 
 • Roar Stokken, professor institutt for sosialfag HiVolda, Møre og Romsdal 
 • Tommy Thompson, universitetslektor og stipendiat, USN / Steg Norge 
 • Arne Tømta, pensjonist, tidl. synspedagog, Viken 
 • Chi Quynh Vo, ph.d.-kandidat innen epidemiologi, UiT, Troms og Finnmark 
 • Endre Ytreland, regionleder Redningsselskapet Hordaland, Vestland 

Nyttige lenker