Fagutvalg Utvikling

Her finner du oversikt over hvem som sitter Stiftelsen Dams fagutvalg for programmet Utvikling 2019 – 2020

 • Iren Johnsen, postdoktor, Universitetet i Bergen
 • Heidi B. Bringsvor, postdoktor, Universitetet i Oslo/Helse Fonna
 • Henriette Riley, forskningsleder, Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Egil Andre Bjørgen, idrettspedagog, Norges Idrettshøgskole
 • Emma Bjørnsen, seniorrådgiver, Universitet i Bergen/Helse Førde
 • Bente Morseth, førsteamanuensis, Idrettshøgskolen v. Universitetet i Tromsø
 • Kjetil Juva, samhandlingssjef og ass. fylkeslege, Sørlandet sykehus/Agder
 • Hilde Reitan, kommunepsykolog, NTNU/Verdal kommune
 • Tommy Thompson, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge/Steg Norge
 • Nina Østerås, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo/Diakonhjemmet
 • Angelika Schafft, forsker II, Oslo Met – Storbyuniversitetet
 • Aleksander Erga, postdoktor, UiS/Stavanger universitetssykehus

Nyttige lenker