Historien om Stiftelsen Dam

2023

A-LARM, Norsk cøliakiforening og Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft blir medlem av stiftelsen.

Stiftelsen Dam fyller 30 år 9. mars.

2022

Norsk Tourette Forening blir medlem i Stiftelsen Dam.

Det innføres løpende søknadsbehandling i programmene Ekspress og Helse (fra høsten 2022).

Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet blir videreført med totalt 70 millioner kroner.

Programmet Helse deles i to. De to nye programmene får navnene Helse og Utvikling. Helse er for de minste prosjektene (opp til 400.000 kroner), og dette programmet får løpende søknadsfrist. Utvikling er for de større prosjektene (opp til 1,5 millioner kroner) og får en totrinns søknadsprosess.

For første gang mottar Stiftelsen Dam over 350 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd.

2021

Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet blir videreført, og Stiftelsen Dam fordeler en rekordhøy sum til helsefrivilligheten. 484 millioner kroner blir fordelt til 1.151 prosjekter.

Stiftelsen Dam driver eget forskningsarbeid, der målet er større enighet mellom fagfeller, og i 2021 publiseres stiftelsens første vitenskapelige artikkel. Den ser på om det å å gi en enkel rapport til fagfeller, med informasjon om deres karaktersetting, vil gjøre at enigheten mellom dem øker.

Stiftelsen gir også ut rapporten «Clinical Trial Transparency in Norway» i samarbeid med TranspariMED.

Stiftelsen lanserer også nye nettsider.

2020

I 2020 rammer koronapandemien Norge. Det fører til opprettelsen av Ekstraprogram i forbindelse med epidemien i mars 2020. Gjennom politisk arbeid i samarbeid med organisasjonene får stiftelsen i oppdrag å drifte to programmer på vegne av myndighetene: Stimuleringsprogrammet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Aktivitetsprogrammet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Stiftelsens kvalitetssikringsarbeid munner ut i publikasjonen «Bedre søknadsbehandling».

Autismeforeningen i Norge, Voksne for barn, Norges Fibromyalgi Forbund, Norges ME-Forening, Hjernesvulstforeningen, Rådgivning om spiseforstyrrelser og Hjernerådet blir medlem av stiftelsen.

Sekretariatet har nå 13 fast ansatte.

2019

I 2019 har over 10.000 prosjekter fått støtte. Stiftelsen lanserer pilotordningen Utvikling, og har nå fire ulike programmer som fordeler seg på totalt sju søknadsfrister og seks tildelinger gjennom året. Sekretariatet har 12 ansatte.

ExtraStiftelsen endrer navn til Stiftelsen Dam, ExtraWeb endrer navn til Damnett og ExtraExpress endrer navn til Ekspress.

Nye nettsider: dam.no

Norsk forening for slagrammede og Personskadeforbundet LTN blir medlemmer av stiftelsen.

2018

Stiftelsen feirer 25-årsjubileum, og har nå støttet 9.000 prosjekter med over fire milliarder kroner.

For første gang får stiftelsen over 300 millioner kroner til fordeling fra Norsk Tipping, som bidrar til at over tusen prosjekter får innvilget støtte i samme år.

2017

Nytt prosjektbibliotek lanseres, og sekretariatet øker fokus på å besøke prosjektene. ExtraStiftelsen flytter til nye lokaler i Akersgata.

Stiftelsen inngår også samarbeid med Kavlifondet om fordeling av fondets forskningsmidler.

Afasiforbundet i Norge, Mental Helse Ungdom, Psoriasis- og eksemforbundet og Norges Røde Kors blir medlemmer av stiftelsen.

2016

Extra-spillet overdras Norsk Tipping fra 1. januar 2016, og stiftelsen får i steden 6,4 prosent av hele overskuddet til Norsk Tipping.

Stiftelsen har nå en prosjektportefølje på over 8.000 prosjekter, og innfører differensierte søknadsfrister og tildelinger.

Rehabilitering og Forebygging slås sammen til programmet Helse, og Helseprisen deles ut for første gang.

Stiftelsen tar eierskap til AllTrials Norway.

Unge Funksjonshemmede blir medlem.

2015

Stiftelsen får ny logo og ny grafisk profil.

ExtraExpress blir et fast program.

Extra-tildelingen arrangeres for siste gang, og her deles også prisen Gullegget ut for siste gang.

Extra-bladet legges ned og skal på sikt bli erstattet av et digitalt prosjektbibliotek. Nye nettsider lanseres.

Norges Parkinsonforbund, Dysleksi Norge og Cerebral Parese-foreningen blir medlem av stiftelsen.

2014

ExtraExpress lanseres som et pilotprogram. ExtraExpress er små prosjekter, som skal stimulere til lokal aktivitet. Programmet er eksklusivt for medlemsorganisasjonene.

1. april lanseres ExtraWeb – stiftelsens nye digitale søknadssystem.

2013

Stiftelsen feirer 20-årsjubileum og runder tre milliarder kroner til fordeling.

2012

Hans Christian Lillehagen blir ansatt som ny generalsekretær.

Mental Helse blir medlem av stiftelsen.

2010

I 2010 kan stiftelsen glede seg over at over 5.000 prosjekter har fått støtte.

Stiftelsen Helse og Rehabilitering skifter navn til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og får ny logo.

2009

Hest og Helse blir medlem av stiftelsen.

2008

Stiftelsen feirer 15-årsjubileum, og har nå fordelt over to milliarder kroner.

2007

Norsk Epilepsiforbund blir medlem av stiftelsen.

2006

Den Norske Turistforening blir medlem av stiftelsen.

2005

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (Ivareta) blir medlem av stiftelsen.

2003

Stiftelsen feiret tiårsjubileum og runder én milliard fordelte kroner.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede blir medlem av stiftelsen.

2001

Forbundet Mot Rusgift blir medlem av stiftelsen.

2000

Norges Bedriftsidrettsforbund og Multippel Sklerose- forbundet i Norge blir medlemmer av stiftelsen.

1999

Totalt har stiftelsen nå støttet over tusen prosjekter.

1998

Norges Astma- og Allergiforbund, Norges Døveforbund, Foreningen for hjertesyke barn og Hørselshemmedes Landsforbund blir medlemmer av stiftelsen.

1997

Den aller første tildelingen offentliggjøres, der 420 prosjekter får 129.200.444 kroner.

Norges Handikapforbund blir medlem av stiftelsen.

1996

Extra-spillet går på lufta for første gang 28. september.

Anne-Kari Holm blir ansatt som generalsekretær.

Diabetesforbundet, Norsk Folkehjelp, ADHD Norge, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Landsforeningen uventet barnedød og Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte blir medlemmer av stiftelsen.

1995

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Rådet for psykisk helse, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening og Norsk Revmatikerforbund blir medlemmer av stiftelsen.

1993

Etter en rekke forsøk lykkes det endelig å få konsesjon for Extra den 25. februar. 9. mars stiftes Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

1989

Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Blindeforbund får en henvendelse fra de to dataingeniørene Bjørn Johnsen og Odd Grønvold om lanseringen av et tv-bingo-spill til inntekt for landets helseorganisasjoner. Arbeidet med å få konsesjon for et nasjonalt tv-sendt spill, kalt Extra, starter.