Karaktergrense for innvilgelse

Slik brukes karakterer for å bestemme hvem som skal få midler

Karaktergrense for innvilgelse 

Alle søknader som sendes til Stiftelsen Dam vurderes av to til fem eksperter (kalt “fagutvalgsmedlemmer”). De vurderer søknadene uavhengig av hverandre og setter karakterer på fire ulike vurderingskriterier. Skalaen de bruker går fra 1 (dårligst) til 7 (best). 

Det er karakterene til fagutvalgsmedlemmene som bestemmer om søknaden blir innvilget eller ikke. 

Fra gjennomsnitt til median 

Før 2024 var det karaktersnittet som dannet grunnlaget for beslutninger om innvilgelse og avslag. 

Fra og med 1. januar 2024 brukes i stedet medianen. 

Eksempel 

La oss si at en søknad får følgende karakterer av tre ulike fagutvalgsmedlemmer: 

  • 5,25 
  • 5,00
  • 2,00 

Medianen for denne søknaden er 5,00. 

Grunnen til at vi har gått over til median, er at vi ikke ønsker at fagutvalgsmedlemmer som er veldig uenige med de andre som vurderer søknaden, skal få for stor betydning.  

Eksempelet over viser utfordringen med å bruke gjennomsnittet. Søknaden får et gjennomsnitt på 4,08, og det er den siste, veldig strenge, vurderingen på 2,00 som trekker snittet ned.  

Nå som vi bruker medianen, vil det ikke spille noen rolle hvor lav de laveste karakterene er. 

Gjennomsnittet betyr fortsatt litt 

Gjennomsnittskarakteren er likevel ikke helt ute av beslutningene våre – den brukes for å skille mellom søknader som har lik median. Søknaden over – med 5,00 i median og 4,08 i snitt – vil for eksempel komme foran en søknad med 5,00 i median og 4,00 i snitt.  

Ingen faste karaktergrenser 

Det finnes ingen fast karaktergrense for hvilke søknader som innvilges eller ikke. Det er avhengig av antallet søknader, hvor mye det søkes om og hvor mye penger som skal deles ut. Beskrivelsen av hvordan grensene bestemmes finner du i Rutinen for søknadsbehandling, som du finner link til på programsidene (www.dam.no/programmer).