Logo

Her finner du informasjon hvordan du kan kreditere Stiftelsen Dam, dersom dere har fått prosjektstøtte.

Kreditering av Stiftelsen Dam

Mottakerorganisasjonene forplikter seg til å opplyse om Stiftelsen Dams medvirkning i all utadrettet informasjon i tilknytning til prosjektet.

Utadrettet informasjon omfatter brosjyremateriell, invitasjoner, nettsider, foredrag, forskningsrapporter, avhandlinger, artikler, lysark, posters, ved disputaser og i omtale av prosjekter i organisasjonens tidsskrifter og produkter utarbeidet med støtte fra stiftelsen.

Ved kreditering skal Stiftelsen Dams logo eller stempellogo brukes der det er praktisk mulig.

Norsk tekst

Kort versjon:

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Anbefalt tekst for lengre omtale av Stiftelsen Dam:

Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

English text

We do not have an English logo, but please use our Norwegian logo, with the following text.

Short version:
This project has been made possible by Dam Foundation.

Recommended text for longer mentioning of Dam Foundation:
Dam Foundation have 45 members, all voluntary health and rehabilitation organisations based in Norway.

The foundation receives part of the profit from the national lottery in Norway, Norsk Tipping.

The funds from the lottery supports project work in voluntary humanitarian organisations in preventive health care, rehabilitation and research. All voluntary humanitarian/socially dedicated organisations and professional organisations for the functionally disabled in Norway may apply for funds regardless of membership in the foundation.

Fagutvalgene heter:

  • Research grants committee
  • Health grants committee