Logo og kreditering

Her finner du informasjon hvordan du kan kreditere Stiftelsen Dam, dersom dere har fått prosjektstøtte.

Kreditering av Stiftelsen Dam

Organisasjonen skal sørge for at Stiftelsen Dam krediteres i alle former for publikasjoner og offentlig formidling som følger av prosjektet.

Følgende formulering og prosjektnummer skal brukes: 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam (prosjektnummer XXX)

Utadrettet informasjon omfatter brosjyremateriell, invitasjoner, nettsider, foredrag, forskningsrapporter, avhandlinger, artikler, lysark, posters, ved disputaser og i omtale av prosjekter i organisasjonens tidsskrifter og produkter utarbeidet med støtte fra stiftelsen.

Ved kreditering skal Stiftelsen Dams logo eller stempellogo brukes der det er praktisk mulig.

Norsk tekst

Kort versjon:

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam (prosjektnummer XXX*).

Anbefalt tekst for lengre omtale av Stiftelsen Dam:

Stiftelsen Dam har 49 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Frivillige helse- og pasientorganisasjoner med godkjent søkerrett i Stiftelsen Dam kan søke om støtte, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

*Prosjektnummeret finner du i Damnett.

English text

We do not have an English logo, but please use our Norwegian logo, with the following text.

Short version:
The project is funded by Foundation Dam (grant number XXX*).

Recommended text for longer mentioning of Foundation Dam:
Foundation Dam has 49 members, all voluntary health and rehabilitation organisations based in Norway.

The foundation receives part of the profit from the national lottery in Norway, Norsk Tipping.

The funds from the lottery supports project work in voluntary humanitarian organisations in preventive health care, rehabilitation and research. All voluntary humanitarian/socially dedicated organisations and professional organisations for the functionally disabled in Norway may apply for funds regardless of membership in the foundation.

* You will find the grant number in Damnett.

Fagutvalgene heter:

  • Research grants committee
  • Health grants committee