Prosjektbeskrivelse Forskning

Her finner du malen Stiftelsen Dam bruker for prosjektbeskrivelsen som skal følge med søknader i programmet Forskning.

For å gjøre gjenbruksverdien av søknaden størst mulig, bruker vi en prosjektmal som har fellestrekk med den som Norges forskningsråd bruker. Malen er på engelsk, men kan fylles ut på norsk.

Selve malen laster du ned her

DISPOSISJON

1 EXCELLENSE

1 State of the art, knowledge needs and project objetives
2 Novelty and ambition
3 Research questions and hypotheses, theoretical approach and methodology

2 IMPACT

1 Potential impact of the proposed research
2 Measures for communication and exploitation

3 IMPLEMENTATION

1 Main researcher and project group
2 Project organisation and management