Prosjektbeskrivelse Utvikling

Her finner du malen Stiftelsen Dam bruker for prosjektbeskrivelsen som skal følge med søknader i programmet Utvikling.

Versjonsdato: 27.02.2023

Maksimal lengde på prosjektbeskrivelsen er 9 sider (inkludert referanseliste).

Selve malen laster du ned her

Unntak: dersom prosjektet er et forskningsprosjekt, se punkt 1.1.3 og 1.1.5 i søknaden. Hvis du har svart «ja» på punkt 1.1.5 skal du bruke denne malen og kan skrive på norsk eller engelsk, maksimal lengde 11 sider (inkludert referanseliste). 

Prosjektbeskrivelsen inneholder følgende:

A. GUIDE TIL UTFYLLING

Praktisk informasjon om hvordan søknaden skal fylles ut.

B. INNDELINGEN SOM SKAL BRUKES

  1. Soliditet
  2. Virkning
  3. Gjennomføring

C. LITTERATURLISTE