25 år med Sound of Happiness

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Historien om Sound of Happiness er også historien om utviklingen av utviklingshemmedes kår i Norge.

Fra institusjon via HVPU til samhandling og et rikere aktivitetstilbud og mer inspirerende og allsidig liv for mange. Gjennom 25 år har Sound of Happiness drevet en rekke aktiviteter for mennesker med særlige behov, og nå ønsker vi å dokumentere dette og etablere en cross-media plattform for formidling av historien, jubileumsårets mange arrangementer og dermed også skape en plattform for fremtiden.

2. Prosjektets målsetting
a) gi flest mulig utviklingshemmede, deres nærmeste, lokalsamfunnet og gjerne hele nasjonen opplevelser utenom det vanlige gjennom hele jubileumsåret 2013.

b) vise og dele hva vi sammen har skapt og utviklet gjennom disse 25 årene, en tid som samsvarer med innføring av ansvarsreformen, utviklingen av Dissimilis og en rekke politiske og samfunnsmessige strømninger som har jobbet for og imot vår målgruppe.

Vi vil synliggjøre hvordan vår form for åpen og inkluderende segregert integrering har fungert over all forventning, og bidratt til økt livsutfoldelse, personlig utvikling, trygghet, trivsel og glede.

c) etablere en cross-media plattform for formidling som kan komme mange i nettverket til gode i årene som kommer

d) teste ut ny læringsmetodikk i samarbeid med de fremste miljøer i Europa

3. Prosjektets målgruppe
a) utviklingshemmede/funksjonshemmede med ulike syndromer, psykiske og fysiske handikapp.b) publikum i kulturhus, i byrommet, i barnehager og skoler, sykehjem, sykehus, bedrifter, private arrangementer og i forbindelse med offentlige arrangementer og mottakelser.c) alle mennesker, fra barn, ungdom og voksne til eldre, altså hele samfunnet fra enkeltpersoner til bedrifter og organisasjoner er målgruppe for vårt holdningsskapende og gledesspredende virke.Målet er å være synlig på en positiv måte, vise hvilke ressurser mennesker med særlige behov kan være i samfunnet,

når man bare tilrettelegger litt ekstra.4. Beskrivelse av gjennomføring
Med den erfaring, kompetanse og nettverk Sound of Happiness har er målene i prosjektet realistiske og gjennomførbare.

Dette er også sikret gjennom avtaler.


Prosjektgruppa består av:
Erling Johansen (leder)
Tom Jarle Istad Kristiansen (musikalsk ansvarlig)
Vidar Mortensen (teknisk ansvarlig / koordinator).
CV følger vedlagt.

5. Prosjektets betydning
Vi ønsker å vise og dele hva vi sammen har skapt og utviklet gjennom disse 25 årene, en tid som samsvarer med innføring av ansvarsreformen, utviklingen av Dissimilis og en rekke politiske og samfunnsmessige strømninger som har jobbet for og imot vår målgruppe.

Vi vil synliggjøre hvordan vår form for åpen og inkluderende segregert integrering har fungert over all forventning, og bidratt til økt livsutfoldelse, personlig utvikling, trygghet, trivsel og glede.

6. Framdriftsplan
4.kvartal 2012:
Inngå avtaler med spillesteder, TV-selskap, produksjonsmiljø for cross-media plattform og avklare aktuelle datoer for samlinger ifht kompetanseheving/undervisningsmetodikk

1.kvartal 2013:
Invitere aktuelle samarbeidspartnere lokalt og internasjonalt i prosjektet
Spec og utvikling fase 1 av cross-media plattform
Starte produksjon av ny kunstmappe
Oppstart markedsføring og starte salg av billetter til jubileumsarrangementene

2.kvartal 2013:
Utvikling fase 2 og innlegging av innhold
Sound of Happiness Festivalen gjennomføres første helgen i juni, evt samtidig arrangere den internasjonale «Together in Music festivalen».
Gjennomføre minst en samling for kompetanseheving/ny metodikk.

3.kvartal 2013:
Festforestilling i Kilden 21.september.
Lansere cross-media plafform, fotobok/-utstilling, jubileumshefte m.m.
Lansere ny kunstmappe
Ulike små og store arrangementer
Visning av 8 episoder i doku-serien om Sound of Happiness
Gjennomføring av minst en samling for kompetanseheving/ny metodikk

4.kvartal 2013:
Fullføre programmet for jubileumsåret.

Etter prosjektperioden bygge videre på relasjoner og/eller etablere eget EU-prosjekt ifht formidling av kunst – og kultur av og for mennesker med særlige behov

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har i løpet av prosjektperioden gjort noen endringer og justeringer i aktivitetene. 2 av delprosjektene ble slått sammen og ble gjennomført i 2014 av kapasitets- og kvalitetsmessige hensyn. Som regnskapsrapporten viser har vi foretatt enkelte mindre omdisponeringer underveis. Av kapasitetshensyn ble ikke foredragsserien ”Se meg før mitt handikapp” gjennomført som selvstendig aktivitet, men tematikken tar vi opp i alle sammenhenger hvor vi presenterer vårt arbeid. Totalt for alle delprosjektene har vi holdt budsjettet.

Antall personer i målgruppen

1000

Oppsummering

Jubileumsprosjektet var et stort løft for organisasjonen. Mye tid og ressurser ble brukt, men for styret i Sound of Happiness er det helt klart at dette har vært av uvurderlig verdi for oss og saken vår. Prosjektets målsetting vil fremdeles være hovedmålsettingen for alle våre aktiviteter. Vi er i dialog med Kilden konserthus om framtidige samarbeidsprosjekter, vi videreutvikler festivalen, konserttilbudet vårt og våre formidlingsprosjekter.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen-prosjekt SoH.pdf

Prosjektleder/forsker

Kjell Djupesland

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
25 år med Sound of Happiness
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 350 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet