3X3 Fengsel

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Basket er den femte største lagsporten i verden, med et enormt utviklingspotensial i Norge. Per i dag er vi 14625 medlemmer fordelt på 145 klubber. Antall medlemmer øker, og klubbene våre er i stadig utvikling. Vi ønsker alle med i utvikling av norsk basket, og at man skal ha mulighet til å velge basket hele livet. Vi ønsker klubber som er mer enn idrett, som tar samfunnsansvar, er inkluderende og legger til rette for at alle kan delta.

Målsetting for prosjektet

Se vedlagt prosjektbeskrivelse.

Målgruppe

Innsatte ved åpne og lukkede anstalter. Ansatte og klubber vil være viktige for prosjektet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

• Positivt påvirke utøverne, klubbene og de ansatte som tar del i prosjektet. Bidra til et samfunn med større takhøyde, og vise at det er rom for alle i idretten. Norges Basketballforbund vil stå for en koordinator/ prosjektleder med nok og riktig kunnskap til å holde i trådende til de forskjellige aktørene og sørge for et godt tilbud til alle involverte. • Legge til rette for at klubbene skal være inkluderende idrettslag som gir utøvere mulighet til å velge basket hele livet. Klubber som tar imot utøvere fra 3X3 fengsel vil bli bistått av Norges Basketballforbund, WayBack og Kriminalomsorgen. • Legge til rette for at man skal kunne velge basket hele livet ved å danne fengselsklubber som skal: o Tilby aktivitet i luftegård og gymsal, gjennom å gi støtte til utstyr og trenere. o Rekruttere utøvere. o Tilby mulighet til å ta trener-, dommer-, og arrangementsutdanning, o Tilby mulighet til å delta på- og arrangere kamper o Danne nettverk på utsiden gjennom «vennskapsklubber». • Utøverne vil oppleve mindre isolasjon og økt livskvalitet gjennom å bli en del av et trygt, sosialt, aktivt og utviklende miljø hvor de kan føle på samhold, mestringsfølelse og idrettsglede. • Legge til rette for at utøveren velger idrett også ved endt soning.

Fremdriftsplan for prosjektet

Se prosjektbeskrivelse med tabell.

Prosjektleder

Ragnhild Riis

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
3X3 Fengsel
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 650 000, 2023: kr 650 000
Startdato
01.09.2022
Sluttdato
31.08.2024
Status
Under gjennomføring