40-årsjubileum

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Søker, Ottersøy og Omegn Pensjonistlag i Nærøysund kommune i Trøndelag, arrangerer 40årsjubileum 18. juni 2021. I tiden med pandemi og mange eldre som sitter hjemme inviterer vi 75 gjester. Vårt lag har 78 medlemmer. Vårt lokalområde har spredt bosetting. Vi legger opp til å engasjere og motivere eldre til å delta på våre sosiale aktiviteter som igjen vil skape gode relasjoner. Hele tiden vil vi handle i tråd med gjeldende korona smittevernbestemmelser.

Målsetting:
Vi skal øke vår medlemsmasse med 22 til totalt 100. Med det vil vi ha nådd vårt mål om å få engasjert mange flere eldre til en positiv og mer aktiv tilværelse.

Målgruppe:
Personer over 65 år som bor i vårt lokalområde med en befolkning på 4900 innbyggere.

Det vil være våre egne medlemmer og inviterte

Metode:
Det blir skrevet memorandum som vil distribueres i vårt lokalområde. Vi legger opp til å motivere media til å skrive om jubileet. De vil bli invitert til arrangementet. Det vil bli kulturelle innslag som retter seg spesielt mot denne aldergruppen. Det blir servert jubileumsmiddag. Det blir satt opp tilbringertjeneste med busser. Det vil bli bekjentgjort at vi holder oss innenfor gjeldende smittevernregler ved at vi leier en stor nok festsal. Vi leier inn Røde kors for å ta i vare deltakernes sikkerhet ved akutte hendelser.
Prosjektgruppen vil evaluere arrangementet og om vi holder oss innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Tidsplan:
Startdato 15.12.2020 – sluttdato 01.08.2021.

Resultat:
Økt medlemsmasse med 28 til totalt 100 eller 28%.

Prosjektleder

Arne Sigurd Antonsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
40-årsjubileum
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 90.000
Startdato
18.11.2020