71 grader n00b – et sted å være for nordnorske gamere

Søknadssammendrag

Under koronapandemien opplever barn og unge at fritidstilbud i deres nærmiljø reduseres eller forsvinner. Samtidig lever vi i en tid hvor 96% av barn og unge bruker og er opptatt av spillmediet, uten å ha tilgang på sosiale møteplasser hvor denne interessen står i fokus. 71 Grader n00b er et prosjekt hvor vi skal skape spillrelatert møteplassaktivitet for barn og unge, for å gi et relevant og sosialt fritidstilbud i en tid der det er ekstra behov for å oppleve samhold og aktivitet som normaliserer hverdagen. Prosjektperioden går til ut september 2021, og frem til da skal vi gjennomføre en rekke møteplassarrangement der barn og unge i alder 9-14 får læring- og mestringsopplevelser, trivelig samvær og der alle får tilgang på den mest populære fritidsaktiviteten blant barn og unge.

I prosjektet vil det legges til rette for deltagelse fysisk, men også ha mål om å tilby digital deltagelse. Vi ønsker å tilby sosiale opplevelser også for de som blir hjemme, om det måtte være grunnet pandemien eller andre faktorer som ligger til grunn.

Arrangementene skal utvikles over tid og tilpasses på bakgrunn av innspill fra deltagerne. Med utgangspunkt i erfaringer og innspill fra arrangement gjennomført i samarbeid med Stormen Bibliotek i Bodø skal vi tilby møteplassaktiviteter andre steder i Nordland og Troms og Finnmark som ikke har gode møteplasser for spillinteresserte barn og unge.

Prosjektleder

Bjørn David Vik

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
71 grader n00b – et sted å være for nordnorske gamere
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 626.000
Startdato
23.11.2020