Å hjelpe andre i det daglige

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har de siste årene hatt en egen Ressursgruppe for sorgarbeid

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har de siste årene hatt en egen Ressursgruppe for sorgarbeid. Vi har i år utvidet målgruppen, slik at den nå innbefatter

·        foreldre som har mistet et hjertesykt barn (bla. Helse og Rehabiliteringsprosjekt 2004)

·        foreldre som har alvorlig syke barn (ofte uten et konkret behandlingstilbud)

·        foreldre som har et hjertesykt barn (bla. Helse og Rehabiliteringsprosjekt 2005)

 

Konseptet er weekendsamlinger der foreldre får treffe likestilte i gruppesamtaler. Vårt hovedmotto er: ”En smerte som deles taper sin kraft”. I gruppene diskuteres det å ha et barn med funksjonshemming, historien, hvordan er det å leve med et kronisk sykt barn, parforhold, omgivelsene rundt (familien, søsken, barnehage/skole/arbeid/kolleger).

 

Arbeidsseminar Ressursgruppa og Ressursbanken ble avholdt på Rica Hell, Stjørdal 11.-13. februar. Det var 22 personer fra Ressursgruppa/Ressursbanken. Aktivitetsplanen for 2005 ble lagt fram og deltakere i RG og RB personer ble fordelt på de enkelte arrangement. Metodikk for gruppesamtaler ble gjennomgått i grupper og lagt frem i plenum.

 

Målet for samlingene i 2005 er å fange opp i alt ca. 150 foreldrer som har fått et hjertesykt barn både medfødte og ervervede hjertefeil. Vi ønsket ikke å sette noen begrensninger på type hjertefeil, ei heller kompleksiteten av familienes bekymringer, utfordringer og problemer. Prosjektets mål er å gi hjelp, støtte og trøst ved å være sammen med andre som er i en vanskelig livsfase og få foreldre til å se fremover med positive øyne.

 

Ut fra evalueringene som etter hver samling blir levert, så ser det ut til at disse samlingene er til det gode for foreldrene. De synes det er greit å sitte i grupper og mange ønsker å komme tilbake på senere samlinger. Det deltok 120 foreldre og i tillegg deltok det 37 foreldre på samlingen for hele landet i november. Vi synes vi kom i mål med antallet.

Prosjektleder/forsker

Sturla Røiseng Jr.

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Å hjelpe andre i det daglige
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2005: kr 530 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet