Å leve er å elske

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
I 2010 ble det diagnostisert 285 nye tilfeller av hiv i Norge. 157 var heteroseksuelle, 85 homoseksuelle. 100 heteroseksuelle var smittet utenfor Norge, og 57 i Norge. De aller fleste av disse er aylsøkere og innvandrere. Folkehelseinstituttet kan bekrefte at det dessverre er en økende smitte i flere av innvandrermiljøene også etter at de har ankommet Norge. Mange innvandrere forbinder hiv med frykt og død. Noen vet at de er smittet når de kommer til Norge, men er redde for å si det. Andre vet ikke om de er smittet, og velger å ikke finne det ut. Det finnes også feilaktige oppfatninger av hvordan hiv smitter og at man i Norge er utenfor fare. Stigma eksisterer selv om sykdommen er utbredt der folk kommer fra.

Det trengs tydeligere og mer informasjon til denne målgruppen. Filmen og gjøre Aksepts arbeid mer målrettet. Filmen skal også

distribueres til de ulike asylmottakene og andre relevante visningsarenaer (kommunale helsetjenester, introduksjonsprogram for innvandrere, religiøse menigheter og foreninger.

2. Prosjektets målsetting er å redusere nysmitte blant asylsøkere og innvandrere i Norge, samt å ivareta de smittede på best mulig måte. Redusere stigma og diskriminering av de som er smittet. Bidra til at flere tester seg.

3. Målgruppen er voksne og unge asylsøkere og innvandrere, både dem som er berørt av hiv og mennesker som selv ikke er smittet.

4. Beskrivelse av gjennomføringen
Filmen handler om Silet (fiktiv). Han ankom Norge for om lag åtte år siden da han kom til landet som asylsøker. Silet har hiv og deler sin historie med oss. Historien han formidler er nøye utarbeidet for å illustrere de viktigste poengene som filmen bør formidle. Vi iscenesetter de situasjonene han forteller, rekonstruksjon som på film/fjernsyn og benytter situasjonene som “inngang” til å gi mer generell kunnskap med relevante fagpersoner (politi/advokat, asylmottak, sykepleier, aksept). De fagpersonene som bidrar i filmen er ekte personer med kompetanse på området .

På en slik måte er det Silets historie som drar filmen fremover og vekker vårt emosjonelle engasjement, samtidig som viktig fagkunnskap formidles elegant innimellom. En gjennomtenkt historie vil ha gjenkjennelseseffekt hos målgruppen og samtidig være et godt utgangspunkt for en konkret diskusjon etter visning.Noen eksempler på noen situasjoner han forteller kan være:
• ankomst Norge, usikker på hiv-tesen de tilbudte
• tok test, oppdaget hiv – holder sykdommen i sjakk
• møte med irrasjonell frykt, feilaktige oppfatninger av smitte
• fikk opphold selv om asylsøknaden sa han var positiv
• møtte en kvinne; tanker omkring det moralske ansvaret han da hadde
• lever sammen i dag som et vanlig par, beskyttet sex
• mistet jobben pga hiv, men henvendte seg til advokat og fikk vern mot slik diskriminering
• fant støtte på Aksept og andre instanser

Distribusjon
Filmen vil ha en lengde på ca. 25-30 minutter.
Aksept vil distribuere filmen som en DVD-pakke (100 eksemplarer i denne omgang) med en undervisningspakke som inneholder forslag til diskusjon i etterkant av visning.
Filmen vil også ligge tilgjengelig og nedlastbar på Aksepts egne internettsider og benyttes av Aksept i sitt eget informasjonsarbeid.

Filmen vil muliggjøre utstrakt informasjonsvirksomhet rettet mot målgruppene.5. Å redusere hiv smitte, samt bidra til at hivsmittede kan leve best mulig og ansvarlig med sin diagnose har stor samfunnsmesig betydning i tillegg til den individuelle.

6. Framdriftsplan

Uke 1 Kontraktsinngåelse
Uke 2-4 Oppstartsmøte, research, befaringer,

første manusnotat
Uke 5-8 Manusarbeid, produksjonsplanlegging,

flere manusversjoner til faggruppe og Aksept
Uke 9 Faggruppen godkjenner

manus for opptak
Uke 10-12 Opptak og teknisk arbeid med materialet
Uke 13-17 Redigering.

Flere arbeidskopier til påsyn i faggruppen
Uke 17 Master til godkjenning i faggruppen
Uke 18 Eventuelle endringer etter visning.
Teknisk ferdigstilling lys og lyd norsk versjon.


Denne versjonen kan nå brukes
Uke 18-20 Oversettelse til Engelsk og arbeid med underteksting

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0045.pdf

Sluttrapportsammendrag

Folkehelseinstituttet kan bekrefte at det er en økende smitte i flere av innvandrermiljøene også etter at de ankommet Norge. Flere blir smittet mens de bor ved mottak eller etter at de har bosatt seg i Norge. Den lange ventetiden på mottaket kan føre med seg stor seksuell aktivitet for mange i mangel på andre gjøremål. Det er desto viktigere å nå ut med riktig informasjon på et tidlig stadium.

Som et ledd i informasjonsarbeidet rettet mot denne målgruppen ønsket Aksept å utarbeide en informasjonsfilm for å møte disse problemstillingene. Aksept startet samarbeid med filmproduksjonsselskapet Snöball Film for å utarbeide planer for hvordan en slik informasjonsfilm skulle bygges opp, samt søknad om finansiering fra Stiftelsen Dam. Denne søknaden ble innvilget og filmproduksjonen ble realisert i løpet av 2012.

I filmen følges to innvandrere som lever med hiv (skuespillere), hvor de deler sine erfaringer for å hjelpe andre å takle de utfordringer som man møter når man er hiv-positiv. Filmen viser deres møte med helsepersonell og inneholder også intervjuer med fagpersonell, som lege Åsa Haugstvedt ved Olafiaklinikken, Johan Hougen, juridisk rådgiver hos HivNorge og Monica Miltun, sosialkonsulent på Aksept.

Filmen realitetsorienterer alvoret rundt hiv og reduserer stigmatiseringen for dem som er smittet. Bl.a annet med informasjon om hvordan hiv smitter/ikke smitter, hvor og hvordan man tester seg, får bukt med irrasjonell frykt og myter (hiv smitter ikke ved berøring av glass, toalettskål, ved kyss, ved deling av mat, nys og host og andre dagligdagse gjøremål), formidle at det er mulig å beskytte seg mot smitte, ansvarliggjøring av smittebærer rettslig og moralsk, og informasjon om ulike støtteapparat.

Filmen er 20 minutter lang og tilgjengelig på Internett (www.youtube.com/akseptsenter). Det er også laget en versjon med engelsk tekst. Aksept vil distribuere lenke til filmen til aktuelle personer og organisasjoner, bl.a alle asylmottak, og benytte filmen aktivt i sitt informasjonsarbeid.

Prosjektleder/forsker

Ina Herrestad

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Å leve er å elske
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Snøball film
Beløp Bevilget
2012: kr 694 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
01.08.2012
Status
Avsluttet