Å leve med barn

Søknadssammendrag

1. Barnas Stasjon i Trondheim har i løpet av det siste året hatt en dobling i antall familier som benytter seg av tilbudet. Det største tilfanget av nye brukere er i gruppen; familer med barn 0-1 år, og kommer av et tett og godt samarbeid med Barne -og Familietjenesten Trondheim kommune og ressursteamet for gravide rusmisbrukere og deres familier. For å imøtekomme dette økte behovet har vi startet gravid og barselgrupper og dette vil vi utvikle videre i et eget prosjekt.
2. Vi har valgt å kalle gravidegruppene, barselgruppene og småbarnsgruppene våre «Å leve med barn». Dette beskriver godt måten vi arbeider på for å bidra til at disse familiene får en bedre hverdag.
Gjennom å drive gravidegrupper, barselgrupper og småbarnsgrupper over tid håper vi å kunne redusere sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer allerede fra før fødselen.
Tiltakene skal henge naturlig sammen – ha glidende overganger, ha lav terskel for deltakelse og være lett tilgjengelige.
I tillegg er målsettingen:Å forebygge og redusere sosial og kulturell fattigdom blant småbarnsfamilier, gjennom å gi dem mulighet til å være med på kulturelle aktiviteter.Gi brukerne hjelp og rom til å danne rusfrie nettverk og en meningsfull fritid og gode opplevelser med sine barn.
Gjennom samspill gir man foreldre mulighet til å lære seg tilnærming til andre mennesker, til å komme ut av ensomheten, til å lære hva «vanlige» folk gjør hver dag.
På Barnas Stasjon skal det arbeides med informasjon og bevisstgjøring av rusavhengighet i kombinasjon med omsorgsrollen og gjennom våre tiltak ønsker vi å styrke foreldrekompetansen og samspillet i familiene.
3.Målgruppen er

gravide og foreldre med barn i alderen minus 9 mnd og opp til 2 år i familier med rusrelaterte og/eller psykiske vansker.
4.Gravidgruppe: Rekruttering til gruppene skjer allerede under svangerskapet, i samarbeid med jordmor i Trondheim kommunes ressursteam. Denne er også byomfattende – slik at vi gjennom dette når alle bydelene i Trondheim Kommune. Det vil kontinuerlig være åpent for inntak i gravidgruppa.
Barselgruppe 1:
Oppstart i gruppen rett etter fødsel, med direkte overgang fra gravidgruppe. Vi benytter oss av helsesøstertjeneste fra Ressursteamet hver 4.uke. Helsesøster vil ha fokus på barnets utvikling, amming og aktuelle tema som foreldrene ønsker å ta opp.
Barselgruppe 2:
Når barna fyller ca. 6. mnd. vil de automatisk gå over i denne gruppa – for så å gi plass til de nyfødte i den første barselgruppa.
Det vil foregå ulike aktiviteter i gruppene, bl.a. babysvømming, scrap-booking, babykino og babymassasje.
Overnattingstur til Åre er tenkt som en avslutning av hver gruppe. Familiene vi jobber med har dårlig økonomi og vil ikke klare å dekke utgiftene til en slik tur selv.
Pappagruppe:
Etter forespørsel fra noen fedre ønsker vi å lage ei gruppe for pappaene.

Det gjelder både de som har full omsorg, delt omsorg, og de som har samvær.
Det å treffe andre i samme situasjon, og ha noen å prate med om:» hvordan fylle papparollen», er målet for gruppen.
Vi vil ta imot nye brukere, fortløpende og ved behov, i alle de ulike gruppene.
5.Familier i vår målgruppe er ekstra sårbare og trenger tett oppfølging og støtte for å delta i en gruppe.

Barnas stasjon ønsker å bidra til at overgangen til å bli foreldre blir lettere. Det kan vi gjøre best mulig i en gruppe. På denne måten får de støtte av hverandre og det vil bli knyttet nye kontakter og større nettverk blir dannet.
Barnas Stasjon har allerede startet med barselgrupper, og har ut fra dette gjort noen erfaringer på hva som er behovet videre.
Det har i Trondheim vært en stor økning i svangerskap og fødsler innenfor den risikogruppen vi jobber med. Vi ser derfor et behov for å utvide gruppetilbudet, og sette de i et system – med naturlige overganger etter hvert som barna blir større, og nye familier kommer til.
6.Prosjektet vil starte fortløpende etterhvert som familier kommer til i januar 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapportering 2015 for 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Grete Bakken

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Å leve med barn
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 390 000, 2014: kr 390 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet