«Å møte minoriteter på deres premisser»

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Studier viser at det er mer psykiske helseproblemer i den norske minoritetsbefolkningen. Statistikk fra Stovner viser dessuten at mange av minoritetsgruppene sjelden oppsøker psykisk helsehjelp, har større drop ut fra behandling og får dårligere behandlings resultater. Stovner ønsker å gi mer og bedre tilgang til psykisk helsehjelp til alle som trenger det i Stovner.Vi startet dermed et minoritets rettet prosjekt i 2018 da vi intervjuet 18 Stovner minoriteter. På bakgrunn av dette vil vi nå utvikle og evaluere en ny modell for mer likeverdig psykisk helse tjeneste i førstelinjen.

Målsetting

Overordnet: Å utvikle og evaluere en modell for likeverdig psykisk helse tjeneste i førstelinjen 1. System: økt psykisk helseopplysning på minoriteters møteplasser 2. Individ: Flere minoriteter oppsøker relevant psykisk helsehjelp; mindre drop out og bedre resultater 3. Samfunn: flere i jobb/studier

Målgruppe

Den voksne minoritetsbefolkningen i Stovner bydel.

Antall personer i målgruppen

800

Beskrivelse av gjennomføring

1.Tiltak for at rask psykisk helsehjelp skal få bedre innpass i minoritets befolkningen: a) Utvikle korte kultursensitive kurs om hva psykisk helse og helsehjelp er b) Disse kursa holdes av psykolog med minoritets bakgrunn og kollega på minoritets møteplasser i Stovner. Frivillige og tidligere brukere hjelper med å holde kursene. Kursene holdes på minoritetsmøteplasser hvor folk allerede er (for eksempel, moske, hindu tempel, kirke, åpen barnehage, NAV arbeidsakademiet, Girls United jente gruppe). c) Ansatte går på opplæring for å holde ‘Takle stress og fremme helse’ kurs, samt par PREP kurs. d) Holde disse evidens baserte kursa på biblioteket i Stovner, på helsestasjonen og på videregående skole. e) Starte systematisk samarbeide og undervisning med autoritetsfigurer i minoritets miljøet, ettersom mange av dem er viktige videreformidlere av kunnskap om psykisk helse (imam, hindu tempel og kirke). f) Dele kunnskap og starte systematisk samarbeide med andre ansatte som leger, politi, barnevernet, NAV osv. 2.Individ tiltak: g) Kjøpe Feedback Informed Treatment lisenser og bruke disse i alle terapeut timer til å få mer kultursensitiv terapi tilpasning og mer bruker tilbakemeldinger, slik at behandling kan justeres deretter.

Fremdriftsplan

Milepæler i prosjektet inkluderer starts dato 02.01.2020 når planleggingen og utviklingen av kultursensitiv kurs begynner, bruk av FIT, samt å kontakte relevante personer involvert. Planen er deretter at kultur sensitiv undervisning holdes i fra Februar 2020 og utover. Evidens baserte kurs og samarbeidsmøter starter så i Mars 2020. Prosjektet skal avsluttes 31.12.2021 og en evaluerings rapport skal være ferdig skrevet innen April 2022.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Dam_Å_møte_minoriteter_på_deres_premisser-pdf.pdf

Prosjektleder/forsker

Malin Øyen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
«Å møte minoriteter på deres premisser»
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Rask psykisk helsehjelp, Bydel Stovner, Oslo kommune
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
01.09.2022
Status
Under gjennomføring