Å – nå klør det mye mer enn før

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Under barndommen opplever ca 15 % av alle å bli berørt av eksem. Kontakteksem oppstår ofte senere i livet. I Norge har ca 10 % nikkelallergi. Eksem gir redusert livskvalitet, dårlig nattesøvn, og lavt selvbilde. Selv i dag er det mange som tror at eksem er smittsomt. Ved og sette fokus på behandling i akutte faser og gjennom forebyggende behandling ønsker vi og hjelpe brukere med eksem til og få en bedre livskvalitet. Behandling av eksem krever mye egeninnsats av brukeren eller dens pårørende. Vi henter inn ekspertise, spesialsykepleier og hudlege og inviterer til folkemøte Diagnostisering, hva virker, hvordan kan jeg som pårørende hjelpe, hvor får jeg hjelp er noe av spørsmålene vi får svar på under møte. Ikke klø! Du blir bare verre, er et godt råd men huff så vanskelig og følge. Forebyggende behandling og smøring må til -ofte mange ganger pr dag. Målet med eksembehandling er å lindre symptomer som tørr hud, kløe og infeksjoner. Hele Gudbrandsdalen inviteres til folkemøte. Ansatte på helsestasjoner mottar egen invitasjon da de vil nyttiggjøre seg kunnskapen i sitt arbeide. Frivillige i Gudbrandsdal AAF stiller opp på dugnad til markedsføring og under gjennomføring av arrangementet. Bekjentskap med andre som sliter med samme problem grunnet eksem som for eksempel lavt selvbilde og dårlig nattesøvn opprettes. Folkemøte holdes i 3 kvartal 2012. Søknadssum Kr. 35.000,-.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0212.pdf

Sluttrapportsammendrag

En flott høstdag i september arrangeres eksem kurset «Å, nå klør det mye mer enn før». Det er innleid foredragsholdere fra tidligere Voskentoppen, spesialsykepleier og sosionom. En likemann/bruker er med og forteller om «hvordan få gode rutiner i hverdagen». Fra barneavdelingen på Sykehuset på Lillehammer er det med en sykepleier som forteller om lokale tilbud. Det er satt sammen et godt faglig team. Kurset er annonsert via aviser i distriktet og plakater. Foredragsholder annonserer i sitt nettverk med sykepleiere. Kurset er godkjent for meritterende i sykepleierforbundet med 5 timer.
25 deltok på kurset, brukere, helsesøstre og sykepleiere fra sykehuset innlandet fra Hedmark og Oppland.
I siste liten viser det seg at lokale vi har leid for og holde kurset også er leid av noen andre. Vi sitter uten lokale og må flytte arrangementet til en annen aktør på Vinstra som leier ut møtelokale. Dette fordyrer, kostnadene til møtelokale og lunsj blir dyrere enn budsjettert. Kurset går med underskudd som dekkes av lokallaget. Regionssekretæren har bistått i prosjektet med administrative oppgaver.

Prosjektleder/forsker

Vinnie Bell Kleiven

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Å – nå klør det mye mer enn før
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 35 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet