Å stumpe røyken er en bedrift

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Med bakgrunn i de alvorlige skadevirkninger som følger av tobakkbruk har LHL gjennomført prosjektet ”Å stumpe røyken er en bed

Med bakgrunn i de alvorlige skadevirkninger som følger av tobakkbruk har LHL gjennomført prosjektet ”Å stumpe røyken er en bedrift”. Gjennom å utdanne prosessledere i tilknytning til oppdrag i bedriftene, har vi kunnet utnytte kunnskapen hos erfarne prosessledere til både å utdanne nye prosessledere og å gjennomføre viktige prosjekter på røykeslutt. Kontakten med bedriftene og partene på bedriften har gitt oss god kunnskap om hvilke faktorer som spiller inn for å gjennomføre gode prosesser for å oppnå røykfrie bedrifter.

 

De viktigste konklusjoner er at man har behov for gode prosessledere som kan lede grupper på bedriftene gjennom prosessene. Bedrifter er svært forskjellige, det er avgjørende å kjenne bedriftene godt for legge opp riktige strategier. Forankring i ledelse og tillitsvalgtapparat er avgjørende for suksess.

 

Kunnskap om den faktiske situasjon og de faktiske holdninger gir alle en felles referanse som sparer mye tid og fjerner mange misforståelser.

 

Gjennom prosessene har vi kunnet utvikle røykesluttkurs som er bedre tilpasset bedriftenes og deltagernes behov. Både ved å legge inn fysisk aktivitet og kostholdsråd som del av kurset og ved å organisere kursene slik at de blir godt tilgjenglig for flere.

 

Bedrifter står ikke i kø for å starte røykfri prosesser. Innsalget var tyngre enn antatt, men kunnskap om egen situasjon gjør argumentasjonen enklere.

Prosjektleder/forsker

Jens Petter Hagen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Å stumpe røyken er en bedrift
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 292 000
Startdato
01.05.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet