Å være medmenneske i sorgen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har de siste årene hatt en egen Ressursgruppe for sorgarbeid

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har de siste årene hatt en egen Ressursgruppe for sorgarbeid. Vi har i år utvidet målgruppen, slik at den nå innbefatter

·        foreldre som har mistet et hjertesykt barn (bla. Helse og Rehabiliteringsprosjekt 2004)

·        foreldre som har alvorlig syke barn (ofte uten et konkret behandlingstilbud)

·        foreldre som har et hjertesykt barn (bla. Helse og Rehabiliteringsprosjekt 2005).

 

Konseptet er weekendsamlinger der foreldre får treffe likestilte i gruppesamtaler. Vårt hovedmotto er: ”En smerte som deles taper sin kraft”.

 

Ressursgruppa hadde et møte ved SAS Nydalen 16.-18. januar 2004 der planene for 2004 ble lagt. Her ble det bestemt at en måtte fravike den planlagte fremdriftsplanen noe, da våre planlagte samlinger kolliderte med andre samlinger fylkeslagene selv hadde lagt inn i sine aktivitetsplaner. Likeså inviterte vi deltagere fra flere regioner til enkelte av samlingene delvis av samme årsak. Til den siste samlingen ble alle som hadde deltatt på samlingene dette året innbudt. Denne ble grunnet dårlig påmelding i november 2004 flyttet til april 2005.

 

Prosjektets viktigste betydning: Å samle foreldre som har opplevd den tragedien det er å miste ett barn, for å hjelpe og støtte dem til å kunne bearbeide sorgen for å komme videre i livet. Vi fanget opp en god del nye foreldre. At rundt halvparten av deltagere var nye mener vi er en indikasjon på at vi nådde målet vårt.

 

Ressursgruppa vil videreutvikle dette konseptet/tilbudet til også å gjelde de foreldre som har sitt hjertesyke barn. Dette ble til fulle bevisst i 2005 og vil innarbeides videre internt i foreningen. Ressursgruppa vil således stå for videre skolering av nye frivillige personer i banken.

Prosjektleder/forsker

Sturla Røiseng jr.

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Å være medmenneske i sorgen
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2004: kr 370 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.06.2005
Status
Avsluttet