Adgang for alle?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: LHL Hadsel hadde anskaffet et hus i Melbu sentrum til bruk for aktiviteter av alle slag. Ulempen var imidlertid at møtelokalene lå i andre etasje og var følgelig ikke tilgjengelig for folk som ikke kan gå trapper. Løsningen ble å installere en trappeheis, og til det ble det søkt midler fra Helse og Rehabilitering.

 

Målsetting: Funksjonshemmede i Hadsel skal ha samme adgang til aktiviteter på lik linje med alle andre innbyggere.

 

Gjennomføring: Med 419 000 fra Helse og Rehabilitering fordelt over 2 år, ble ombyggingen satt i gang. Ganske snart dukket det opp uventede kostnader. Det kom krav om branndører og rømningsveier, samt at en del kontordører måtte byttes. Arbeidet gikk fort fram, fordi en ønsket å bli ferdig til et større arrangement om sommeren. Det gjorde at laget måtte ta opp lån for å forskuttere andre års tildeling fra HR.

 

Resultater: Etter at heisen kom på plass, har det vært tett med arrangementer i huset. Melbu skole som har leid datarommet og et undervisningsrom for sine innvandrere i 2 perioder, vår og høst. Det har vært avviklet datakurs, kurs i linedans og i matglede LHL Hadsel har inngått samarbeid med Seniornett og startet ” LHL Hadsel dataklubb”. Seniorklubben har møte hver mandag. Onsdagsakademiene som er helserelaterte avholdes i lagets lokaler, og våren 2009 hadde vi et samarbeid med Universitetet i Tromsø som overførte sine lørdagsforedrag(lørdagsuniversitet) som vi viste på storskjerm. Vi har arrangerte vi jazzkonsert i forbindelse med Sommer Melbu, og fra høsten 2009 har vi samarbeidet med kommunen om et møtested for integrering av yngre asylsøkere og innbyggerne. Her foregår bla. servering av mat fra asylsøkernes hjemland og ellers utveksling av kulturer. Dette ser ut til å være satt pris på både av innvandrere og lokale innbyggere.

 

Fra og med 2010 har dette blitt et større prosjekt finanisert av Helse og Rehabilitering, der også språkkurs og arbeidstrening blir en del av opplegget.

 

Prosjektleder/forsker

Bjørn J. H. Torseth

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Adgang for alle?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2008: kr 305 000, 2009: kr 114 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet