Afasi i knehøyde – små pårørende

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Afasi er vedvarende språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ervervet skade i hjernen. Afasi rammer brått og uventet, og har konsekvenser ikke bare for ett individ, men for en hel familie.

 

Det finnes ikke noe kortfattet og konkret informasjonsmateriell om afasi skrevet med tanke på barn. Samtidig vet man at barn som pårørende har lett for å bli oversett eller uteglemt. Ofte finnes det ikke etablerte rutiner for hvem som skal gi barna informasjon eller for hva denne informasjonen skal inneholde. Og dette til tross for at vi vet at barn i slike situasjoner har behov for presis og forståelig informasjon, noe som også vil ha betydning for barnets opplevelse av trygghet og for deres psykiske helse. Hensikten med dette prosjektet var å utarbeide en lettfattelig brosjyre om afasi. En slik brosjyre kan være ett av flere nyttige redskaper for voksne som skal snakke med et barn om dette vanskelige og litt uforståelige som har skjedd – at en nær og kjær voksen har fått afasi. Barn vil ha ulike behov i ulike faser. Brosjyremateriellet i dette prosjektet er primært utformet med tanke på å gi konkret faktainformasjon. Brosjyren vil kunne være ett av flere redskaper for voksne som ønsker å snakke med barn om afasi hos en nær voksen.

 

Resultatet av prosjektet er en brosjyre på 12 A5-sider med fargerike illustrasjoner, som i enkel tekst forklarer aspekter ved afasi for barn i småskolealder. Brosjyren distribueres til lokale afasi­foreninger, sykehuslogopeder, helsesøstere og slag­avdelinger. Sammen med følge­brevet som informerer om annet relevant ressursmateriell, vil dette kunne gi mange viktige voksenpersoner økt handlingskompetanse og muligens et økt fokus på barn av afasirammede voksne. Hadde ikke Helse og Rehabilitering bidratt med økonomisk støtte inn i dette prosjektet, ville ikke noen av disse resultatene blitt oppnådd. Prosjektet er et lite, men allikevel viktig bidrag i forhold til å sette barn som pårørende på de voksnes agenda.

Prosjektleder/forsker

Line Haaland-Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Afasi i knehøyde – små pårørende
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Bredtvet kompetansesenter, afasiteamet
Beløp Bevilget
2005: kr 50 000
Startdato
15.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet