Afasi og IKT-hjelpemidler

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Vi vet at NAV Hjelpemiddelsentraler innvilger søknader og utleverer til dels meget avanserte kommunikasjonshjelpemidler til afasirammede. Med 30 års erfaring fra arbeid med denne brukergruppen synes det som svært få bruker disse hjelpemidlene i dagliglivet. Hvorfor?

 

Målsetting: Intervjue afasirammede og deres nærpersoner for å få informasjon om hva slags kommunikasjonshjelpemidler de har fått, og hvordan de opplever nytten av disse hjelpemidlene i daglig kommunikasjon.

 

Gjennomføring: Intervju med videoopptak av hvordan den enkelte benytter hjelpemidlene sine, og informasjon om hvordan de bruker dem til daglig. Et av spørsmålene er om de har fått et godt hjelpemiddel eller et ekstra problem?

 

Oppnådde resultater: Det ble bekreftet at det var riktig å sette to spørretegn i tittelen på prosjektet. Noen få benyttet talemaskinen til å svare på enkeltspørsmål. Mange brukte hjelpemiddelet kun til trening i å si lyder, gjenta ord, se i fotoalbum eller legge kabal.

 

Videre planer: Redigere prosjektrapporten og få lagt den ut på www.nav.no/sikte. Trykke et hefte av den bearbeidede rapporten, ca. 40 sider, som kan deles ut gratis til både pårørende og fagfolk som søker om IKT-hjelpemidler til denne gruppen. Informere rådgivere på NAV Hjelpemiddelsentraler om erfaringene, og få presisert for Voksenopplæringen i kommunene hvilket oppfølgingsansvar de har.


 

Prosjektleder/forsker

Liv Stabell Kulø

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Afasi og IKT-hjelpemidler
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2008: kr 206 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet