Afasi og tospråklighet

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Afasi er språkvansker forårsaket av en ervervet skade i hjernen, oftest som følge av hjerneslag. Hvert år får over 5000 voksne i Norge afasi, og kombinert med at mer enn halvparten av verdens befolkning er tospråklig fører dette til at tallet på tospråklige med afasi øker.

Målsetting

Avhandlingen undersøker kartlegging, klinisk praksis og undervisning for flerspråklige personer med afasi. To hovedmål: 1) Å undersøke virkningen av logopediske tiltak rettet mot verbproduksjon med spesielt fokus på overføringseffekter av tiltakene og hemming av utrent språk på tvers av språkene til den tospråklige afasirammede. 2) Å bidra til forskning på psykolingvistiske modeller for gjenkalling og lagring av verb hos tospråklige

Design, metode, materiale

Studie 1, en deskriptiv kartleggingsstudie: Språkene til en trespråklig med afasi ble kartlagt med The Bilingual Aphasia Test for å undersøke anvendbarheten til testen og for å undersøke om testing på flere språk ville avdekke forskjeller mellom språkvanskene på de ulike språkene. Studie 2, en klinisk behandlingsstudie: En trespråklig med afasi deltok. Han snakket ikke norsk før han ble syk og hadde derfor ikke fått noe logopedtilbud. Han hadde hatt afasi i tre år da han ble med i prosjektet, og jeg prøvde ut å tilby undervisning på vårt felles andrespråk, engelsk. Studie 3, en multiple single-subject behandlingsstudie: Tre flerspråklige med afasi deltok. De fikk individuell logopedisk undervisning på norsk (to ulike metoder), samtidig som alle språkene deres ble kartlagt før, underveis og etter undervisningen. Fokus for studie 2 og 3 var produksjon av verb i setningskontekst.

Gjennomføring

Prosjektet startet opp i 2012 og ble avsluttet i 2015, som planlagt. Det var ingen store avvik i henhold til planen.

Resultater

  • Viktig å kartlegge alle språkene med både formelle og funksjonelle kartleggingsverktøy
  • Ny kunnskap om tiltak for bedring av verbproduksjon for personer med afasi
  • Undervisning på ett språk kan ha positiv effekt, både på trent og på utrente språk
  • Undervisning på ett språk skader ikke andre, utrente språk
  • Bedring av verbproduksjon resulterer i bedret diskursproduksjon
  • Språklig rehabilitering er mulig også med undervisning på et felles andrespråk

Samarbeidspartnere

Statped sørøst, avd. språk/tale: rekruttering av deltakere og rom for gjennomføring av intervensjonene. Logopeder ved afasiteamet: kartlegging og gjennomføring av noen av intervensjonene. Institutt for lingvistiske og nordiske studier og MultiLing, UiO: kontor og godt kollegialt samarbeid.

Videre planer

Tre år er kort tid når det kommer til planlegging og gjennomføring av klinisk forskning. Jeg har derfor en del data jeg ikke fikk analysert og inkludert i avhandlingen min. Jeg har derfor planer for analyse av disse. I tillegg har jeg planer for flere artikler, både i norske og i internasjonale tidsskrift, og for presentasjon på internasjonale konferanser.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Afasiforbundet i Norge har vært gode å ha gjennom hele avhandlingsarbeidet. De har vært hyggelige, behjelpelige og støttende.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Knoph MIN (2015) Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia. Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet.

Artikler:
Knoph MIN (2011) «Language assessment of a Farsi–Norwegian bilingual speaker with aphasia.» Clinical Linguistics & Phonetics, årg. 25, nr. 6-7, s. 530–539.
DOI: 10.3109/02699206.2011.563900

Knoph MIN (2013) «Language intervention in Arabic–English bilingual aphasia: A case study.» Aphasiology, årg. 27, nr. 12, s. 1440–1458.
DOI: 10.1080/02687038.2013.832139

Knoph MIN, Lind M & Simonsen HG (2015) «Semantic Feature Analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia.» Aphasiology, årg. 29, nr. 12, s. 1473-1496.
DOI: 10.1080/02687038.2015.1049583

Knoph MIN, Simonsen HG & Lind M «Verb production treatment in sentence contexts in fluent and nonfluent multilingual aphasia.» Bilingualism: Language and Cognition, innsendt 2015.

Konferansebidrag:
Knoph MIN (2013) «Assessment and intervention in bilingual aphasia. Examples from a case study.»Nordic Aphasia Conference, mai 2013, Gøteborg, Sverige. Muntlig presentasjon (invitert).

Knoph MIN (2013) «Intervention andcross-language transfer in bilingual aphasia – two single case studies.» PosterpresentasjonAcademy of Aphasia, oktober 2013, Lucerne, Sveits.

Knoph MIN (2014) «Intervention and cross-language transfer in multilingual aphasia: examples from a case study.» Hadassah College Jerusalem Conference on Multilingual and Multicultural Aspects of Communication Disorders, januar 2014, Jerusalem, Israel.

Knoph MIN (2014) «The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia.» Posterpresentasjon Science of Aphasia, september 2014, Venezia, Italia.

Knoph MIN (2015) «Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia» Muntlig innlegg British Aphasiology Society Conference, september 2015, London, England.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappen_Knoph2015.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Knoph MIN (2015) Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia. Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet.

Artikler:
Knoph MIN (2011) «Language assessment of a Farsi–Norwegian bilingual speaker with aphasia.» Clinical Linguistics & Phonetics, årg. 25, nr. 6-7, s. 530–539.
DOI: 10.3109/02699206.2011.563900

Knoph MIN (2013) «Language intervention in Arabic–English bilingual aphasia: A case study.» Aphasiology, årg. 27, nr. 12, s. 1440–1458.
DOI: 10.1080/02687038.2013.832139

Knoph MIN, Lind M & Simonsen HG (2015) «Semantic Feature Analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia.» Aphasiology, årg. 29, nr. 12, s. 1473-1496.
DOI: 10.1080/02687038.2015.1049583

Knoph MIN, Simonsen HG & Lind M «Verb production treatment in sentence contexts in fluent and nonfluent multilingual aphasia.» Bilingualism: Language and Cognition, innsendt 2015.

Konferansebidrag:
Knoph MIN (2013) «Assessment and intervention in bilingual aphasia. Examples from a case study.»Nordic Aphasia Conference, mai 2013, Gøteborg, Sverige. Muntlig presentasjon (invitert).

Knoph MIN (2013) «Intervention andcross-language transfer in bilingual aphasia – two single case studies.» PosterpresentasjonAcademy of Aphasia, oktober 2013, Lucerne, Sveits.

Knoph MIN (2014) «Intervention and cross-language transfer in multilingual aphasia: examples from a case study.» Hadassah College Jerusalem Conference on Multilingual and Multicultural Aspects of Communication Disorders, januar 2014, Jerusalem, Israel.

Knoph MIN (2014) «The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia.» Posterpresentasjon Science of Aphasia, september 2014, Venezia, Italia.

Knoph MIN (2015) «Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia» Muntlig innlegg British Aphasiology Society Conference, september 2015, London, England.

Prosjektleder/forsker

Monica Irene Norvik

Hovedveileder

Hanne Gram Simonsen

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Afasi og tospråklighet
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Bredtvet kompetansesenter
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet