Afasirehabilitering i grupper

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn og målsetning: Afasi er vedvarende språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ervervet hjerneskade. Afasigrupper kan være en hensiktsmessig form for rehabilitering, der man får møte andre i samme situasjon, og får mulighet til å bruke språket og kommunisere i en setting som gir frihet til utfoldelse, men trygge rammer som støtter evnen til å uttrykke seg. Målet med prosjektet var å tilby et slikt tilbud til en gruppe afasirammede og dokumentere forløpet for å spre erfaringene videre i afasifeltet.

 

Gjennomføring resultater: Midlene dette prosjektet ble tildelt, bidro til at åtte afasirammede kunne ta del i denne formen for rehabilitering gjennom 38 gruppemøter, noe de evaluerte som positivt og nyttig. Midlene har gitt mulighet til å gå grundig inn i denne formen for rehabilitering, teoretisk og praktisk, og slik belyse utfordringer og muligheter, samt til å dokumentere forløpet. De afasirammede deltagernes egne tilbakemeldinger utgjør det største bidraget til kunnskapsutviklingen.

 

Videre planer: Prosjektet er avsluttet, men erfaringer og data brukes og formidles videre i kurs- og undervisningssammenheng, blant annet illustrert med videoklipp fra gruppa, som fagartikkel og kapittel i en bok om afasilogopedi.

 

Prosjektleder/forsker

Ingvild Røste

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Afasirehabilitering i grupper
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Bredtvet kompetansesenteret, afasiteamet
Beløp Bevilget
2008: kr 164 000
Startdato
02.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet