AFFO og Goodify: Godhets-appen

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Samfunnet vårt trenger mer hverdagsgodhet – at vi frimodig tør å spørre om hjelp og at vi ser hverandre og stiller opp for den som trenger det. Vi vet at terskelen for å spørre om hjelp er høy. Samtidig er det også høy terskel for å bidra (man må ofte binde seg til fast og tidkrevende aktivitet). Gjennom Goodify-piloten ser vi at det er mulig å senke tersklene. Vi har et sterkt ønske om å gjøre det enda enklere og enda mer engasjerende å bruke Goodify slik at alle aleneforeldre i Norge får oppleve å ha gode hjelpere rundt seg (mange har lite nettverk). Vi vet hvor viktig det er å bli sett.

Målsetting

Å sikre at Goodify kan videreutvikles slik at vår største målgruppe (aleneforeldre) lettere kan motta hjelp fra gode hjelpere rundt seg. Konkrete mål: (1) 10 000 aleneforeldre (50 000 totalt) i Norge tar i bruk Goodify-appen og (2) Aleneforeldre mottar 10 000 gode gjerninger i prosjektperioden.

Målgruppe

Goodify brukes av mennesker nasjonalt i mange målgrupper og den største er aleneforeldre. Prosjektets primærmålgruppe er aleneforeldre på tvers av landet.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil bli gjennomført i tett samarbeid mellom AFFO (prosjektleder Katrine Blindheimsvik) og Goodify (gjennomføringsansvarlig Kristian D. Elgen). Overordnede styringen av prosjektet vil håndteres av AFFO og løpende gjennomføringen av prosjektet vil håndteres av Goodify. Konkret vil alle de tre ansatte i Goodify jobbe inn i prosjektet. AFFO bidrar med en dedikert prosjektressurs. Begge parter har en rekke frivillige knyttet til sitt arbeid som vil bidra inn i prosjektet. Prosjektet gjennomføres med utgangspunkt i Goodify sitt kontor i Oslo sentrum. AFFO vil involvere styret og frivillige i alle lokallag. Prosjektet vil involvere både nye og eksisterende brukere av Goodify på tvers av landet, både innenfor og utenfor målgruppen. Det er seks hovedaktiviteter i prosjektet: (1) Gjennomføring av brukerundersøkelser (videre kartlegging av behov, utfordringer, muligheter – for både appen og kommunikasjon rundt tjenesten) (2) Konseptualisering av konkrete løsninger, prototyping og brukertesting (for både appen og kommunikasjon) (3) Teknisk utvikling av nye funksjoner i Goodify-appen (4) Utvikling av kommunikasjon (5) Utvikling av effektmåling (6) Engasjering og oppfølging av brukere

Fremdriftsplan

– Des20: God kjennskap til Goodify i AFFO-nettverket, noen forbedringer i tjenesten utviklet – Des21: Brukerundersøkelser utført, løsninger delvis utviklet, bred kom. rundt Goodify for aleneforeldre utført, effektmåling utviklet – Des22: Videre testing / utvikling, bred kom. utført, effektmåling utført, 10 000 aleneforeldre engasjert – Jul23: Goodify kjent blant alle aleneforeldre nasjonalt, mottatt hjelp 10 000 ganger, effekt dokumentert

Prosjektleder/forsker

Kristian David Elgen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
AFFO og Goodify: Godhets-appen
Organisasjon
Aleneforeldreforeningen
Org.ledd
Goodify (et ideelt foretak)
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring