Aksjon Burot: Allergifri Burotpoliti 2023

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Man antar at det finnes i overkant av 200.000 burotallergikere i Norge. Burotallergien er den tredje største pollenallergien i landet. Symptomene på burotallergi er de samme som ved annen pollenallergi: Slimhinner hovner opp og gir rennende nese og øyne. Hodepine, irritasjon og slapphet følger ofte med, og allergien kan forveksles med sommerforkjølelse. Planten er enkel å bekjempe, slik at allergier og plager kan forebygges, særlig der barna befinner seg. Lokal fjerning gir en forebyggende effekt fordi tilsynelatende friske personer kan utvikle burotpollenallergi ved å eksponeres for den.

Målsetting

Den primære målsetningen er å mobilisere elever, foreldre og lærere til å fjerne burotplanter i nærheten av skoler, barnehager og idrettsbaner landet over, samt forbedre miljøet omkring målgruppens nøkkelarenaer. Barna skal også lære om burotplantens allergieffekt og nyttige motarbeidelsesteknikker.

Målgruppe

Prosjektets primære målgruppe er barn og unge ved barnehager, grunnskoler og ungdomsskoler over hele landet.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Utvikling av rekrutteringsfilm, informasjonsbrosjyrer og nanokurs må igangsettes i 2022.. Rekruttering av frivillige NAAF-medlemmer vil være en essensiell hovedprioritet i begynnelsen av tilskuddsåret. De frivillige og redskaper som film, brosjyrer og nanokurs skal brukes til å etablere kontakt med skoler og barnehager og i rekrutteringsprosessen, samt gjennomføring av felles planlegging, opplæring og gjennomføring av dugnaden. NAAF vil å invitere en rekke eksterne samarbeidspartnere som kan hjelpe oss i dette arbeidet. Dette vil være aktører som i likhet med NAAF har interesse av å redusere burotplanten i sine nærområder. Store deler av rapporteringen og utdeling av premier skjer post dugnadsdagen, men også i slutten av august 2023 når institusjonen utfører oppfølgingsarbeidet i nærområdet.

Fremdriftsplan

Årsplan: 1. Film, brosjyrer og nanokurs 2. Rekruttering av frivillige 3. Rekruttering av skoler og barnehager 4. Kontakt med samarbeidspartnere 5. Formidling og markedsføring 6. Koordinering, opplærings-webinar og planlegging av dugnaden 7. Inkludering av eksterne medieaktører 8. Gjennomføring av dugnadsdagen 9. Innsamling av rapporter 10. Oppfølgingsarbeid og utdeling av premier 11. Evaluering og sluttrapportering

Prosjektleder/forsker

Dace Kaleja

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Aksjon Burot: Allergifri Burotpoliti 2023
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2022: kr 370 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
01.10.2023
Status
Under gjennomføring