Aksjon Burot

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Burot er et problemugras som vokser overalt i lavlandet i Sør- og Midt-Norge. Pollenet fra burot plager like mye som bjørkepollen og skaper store problemer for allergikere. Noen får astma, noen blir sykemeldte og borte fra jobb og skole, og mange kan ikke delta i idrett eller sykle til jobb og skole i pollensprednings-perioden 15. juli til 1. september.

Det er ca 1 000 000 pollenallergikere i Norge, og 220 000 av disse er rammet av burotallergi. Pollen fra for eksempel gress, som vokser overalt, og bjørkepollen som spres mange mil lar seg ikke bekjempe. Burotpollenet spres kun

100 – 200 m med vinden og det er derfor lettere å regulere vekstområdene. I følge pollenforsker Halvard Ramfjord ved NTNU er luking en veldig effektiv metode.

NAAF har god erfaring med at luking er et effektivt tiltak i lokalmiljøer. Vi mottar mange tilbakemeldinger om at dette er veldig hjelpsomt etter en allerede lang og hard pollensesong.

Burot har en enorm frøproduksjon (opp til 700 000 frø på ei plante) og er svært utbredt på Østlandet. Den har mange vokseplasser, men er særlig problematisk på steder som ikke blir slått. Det vil si veikanter, skråninger, utkantområder rundt bebyggelse, idrettsanlegg og andre offentlige områder. Bekjemping av burot på slike steder er avhengig av luking, og siden offentlige budsjetter er stramme, vil luking i stor grad være avhengig av frivillig innsats. Det kreves et stort motivasjonsarbeid og tilrettelegging/organisering for å få til denne frivillige dugnadsinnsatsen.

Målsetting:
Få burot utryddet i områder der mange mennesker oppholder seg.

Målgruppe:
Personer med allergi eller som står i fare for å utvikle allergi.

Gjennomføring:
Det arbeidet som er lagt inn i prosjektet tidligere, og spesielt i Vestfold, viser at dette har noe for seg.

Med extramidler kan vi utvide prosjektet, og effekten av lukingen vil være større desto flere samarbeidspartnere vi får med oss.

Vi samarbeider med Norges Bygdekvinnelag og Norske Kvinners Sanitetsforening i Vestfold.

NKS har opptil flere lokallag i hver bygd i fylkene våre, og de har helse som satsingsområde. Vi har også god kontakt med skoleledelsen via Fylkesmannens avd. for oppvekst og utdanning i Regionen.Luking på skolene skal foregå de 2 siste skoleukene før sommerferien. Det meste av pensumet er da gjennomgått og elevene har som oftest rolige dager før ferien, som gjerne kan brukes til uteaktiviteter. Vi tenker også at når for eksempel elever i en skoleklasse lærer hvordan burot ser ut, hvorfor, hvordan og når den kan lukes, vil de gå hjem og lære opp familien til luking i nærområdet.Vi vil lage informative og nyttige plakater/brosjyrer knyttet opp mot dem vi skal motivere.
Opplysning og påvirkning er nødvendig for at det offentlige skal bekjempe burot så effektivt som mulig innenfor deres budsjettrammer.

Betydning:
Effektiv bekjemping av burot hever derfor livskvaliteten for de mange pollenallergikerne på ettersommeren og høsten. For de som ikke er allergiske har det også stor betydning ved at de ikke utsettes for det sterke allergenet og pådrar seg burotallergi. NAAF har god erfaring med at luking er et effektivt tiltak i lokalmiljøer. Vi mottar mange tilbakemeldinger om at dette er veldig hjelpsomt etter en allerede lang og hard pollensesong.

Fremdriftsplan:
Februar: Organisere kontaktinformasjon til samarbeidspartnere, innkalle til informasjonsmøte..

Mars: Arrangere 3 møter på fylkesplan. Ett i hvert fylke.
Samarbeidspartnerne blir invitert til å være med på planlegging av tiltak og aksjoner i 2013.

Mars / April: Utarbeide pedagogisk informasjonsmateriell tilpasset de forskjellige målgruppene som formidler budskapet på en engasjerende og lystbetont måte.


Bestemme og bekjentgjøre premieringen.

Mai:

Distribuere materiell.

Mai – juni – juli – august:

Motivere til innsats. Holde pressen varm med fremdrift og engasjement blant lokalbefolkningen. Legge ut kontinuerlig informasjon på egen burotside på nettsidene til NAAF region Østafjells.

Hovedlukingen / slåing vil være fra 10. juni – 15. juli.Høsten 2013: Innsatsen evalueres.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport aksjon burot.pdf

Prosjektleder/forsker

Eli Mathea Olsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Aksjon Burot
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 100 000, 2014: kr 90 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet