Aktiv behandling med hest

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

FACT Nord-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Vi dekker kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Det geografiske området er stort, befolkningen er liten og tilgjengelige aktivitetstilbud til denne gruppen er få og/eller økonomi blir ofte et hinder. FACT NG er i en prosjektfase, og det er ikke satt av midler til aktiviteter. Pasienten har enten ikke økonomi til å delta selv, og/eller vil de fleste trenge en fra personalet i FACT til å være med som følge. Et tilbud som dette vil være en viktig start for å utvide aktivitetstilbudet og åpne en arena for å skape nye bekjentskaper, og en følelse av tilhørighet og samhold lokalt for personer med psykiske utfordringer uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Vi tok derfor kontakt med Mental Helse Dovre/Lesja og Storengen Islandshest på Dovre for å få til et samarbeid om aktivitet og aktiv behandling med hest for denne gruppen. Aktiviteter med hest har vist å kunne fremme blant annet fysisk aktivitet, selvtillit, læring og samt opplevelse av mestring gjennom utvikling av kommunikasjon og tillit. Personer med psykiske utfordringer trenger alminnelige aktiviteter som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til at man opplever psykisk uhelse eller står utenfor arbeid og utdanning.

Aktivitet/tiltak/metode

Aktiviteter: Stell av hest, ridning på bane eller tur, rundpaddockarbeid, leieturer, observere hest i flokk, stallarbeid, i tillegg er det hunder på gården og en oppvarmet hytte man kan samles i og/eller trekke seg tilbake i når man har behov for det. Målgruppe: Pasienter i FACT Nord-Gudbrandsdalen og medlemmer av Mental Helse Dovre/Lesja. Evaluering av prosjektet og resultater: Vi planlegger at alle deltagere skal svare anonymt på spørreskjema “Manchester short assessment of quality of life” før oppstart, og deretter når prosjektet har vart i 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder og ved avslutning. I tillegg føre statistikk over antall deltagere for hver gang for å se om prosjektet fører til økt deltagelse blant brukerne. Vi i prosjektgruppa vil etter hver periode evaluere brukernes opplevelse og vårt eget arbeid ut i fra dette og se om det er områder vi må forbedre oss på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerne og i forbindelse med informasjon- og motivasjonsarbeid. I forbindelse med spørreundersøkelsen vil det ikke bli spurt om sensitive personopplysninger. Svarene vil bli talt opp for statistikk, deretter vil spørreundersøkelsene bli makulert. Utfordringer: En utfordring vi ser for oss er at oppmøtet vil variere. FACT er som sagt er et samarbeid mellom sykehus og kommunene, og kommunekontaktaktene i FACT vil dermed kunne fungere som direkte informasjonskilder og motivatorer mot pasientene og brukerne. I tillegg vil vår samarbeidspartner Mental Helse Dovre og Lesja kunne bidra med det samme ut mot sine medlemmer.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi ønsker at brukerne av tilbudet skal oppleve økt livskvalitet og bedring av egen psykisk helse. Aktiv deltagelse i behandling øker muligheten for at pasienten ser muligheter fremfor begrensninger. Vi ønsker å legge til rette for et tilbud som oppleves stabilt for brukerne. Med FACT som følge for brukere i FACT vil vi kunne fungere som en støtte og trygghet, og dermed øke sjansen for deltagelse. Brukere i FACT er en gruppe som generelt sett har utfordringer med å komme seg i aktivitet på egenhånd. Samarbeidet med Mental Helse Dovre/Lesja vil åpne for muligheten til å treffe likesinnede i forskjellige faser av livet, med ulike erfaringer og utgangspunkt. Tilbudet vil bli en kombinasjon av fysisk aktivitet, være ute i friluft og legge individuelt til rette for at brukerne får utfordret seg selv personlig og mentalt. Et annet mål med prosjektet er å påvirke kommunene i Nord-Gudbrandsdalen til å se viktigheten av å øremerke midler til aktiviteter som en helsefremmende del av tilbudet til personer som lider av psykisk uhelse. Om det skulle fungere vil vi kunne benytte oss av tilbud som finnes i lokalmiljøet i Nord-Gudbrandsdalen og på den måten bidra til å holde Nord-Gudbrandsdalen levende.

Plan for gjennomføring

FACT disponerer biler og vil være tilgjengelig på alle nevnte datoer for å kjøre og være delaktige i aktiviteten for FACT-brukere. Mental Helse tar ansvar for å hjelpe sine medlemmer med alternativer til transport. Vi hadde i utgangspunktet sett for oss å starte opp fra januar 2023, men der er vi allerede, så vi starter opp etter datoer nedenfor så raskt det lar seg gjøre økonomisk. Deretter vil prosjektet utvides med tilsvarende antall datoer i 2025, slik at vi får en hel to-årsperiode. Dette er viktig for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for brukerne av tilbudet. Årsplan datoer: 2023 2024 Januar 3. 10. 17. 24. 31. 2. 9. 16. 23. 30. Februar 7. 14. 21. 28. 6. 13. 20. 27. Mars 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19. April 11. 18. 25. 2. 9. 16. 23. 30. Mai 2. 9. 16. 23. 30. 7. 14. 21. 28. Juni 6. 13. 4. 11. August 22. 29. 20. 27. September 5. 12. 3. 10. Oktober 3. 10. 17. 24. 31. 1. 8. 15. 22. 29. November 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19. 26. Desember 5. 12. 19. 3. 10. 17. Sum dager: 39 39 Storengen Islandshest i samarbeid med Kari Halvorsen i FACT vil være ansvarlige for å gjennomføre aktiviteten. Sidsel K. Hansen vil ha hovedansvar for at spørreundersøkelser deles ut og hentes inn, samt registrering av resultater, antall deltagere og sikring av personvern. Kari Halvorsen og Sidsel K. Hansen vil være ansvarlige for at prosjektet evalueres av prosjektgruppen hver 6. måned. Sidsel K. Hansen er ansvarlig for å utarbeide rapporter og makulering

Prosjektleder

Kari Halvorsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktiv behandling med hest
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 120 000, 2024: kr 133 000, 2025: kr 13 000
Startdato
04.04.2023
Sluttdato
01.04.2025
Status
Under gjennomføring