Aktiv behandling med hest

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

10

Fremdriftsplan

FACT disponerer biler og vil være tilgjengelig på alle nevnte datoer for å kjøre og være delaktige i aktiviteten for FACT-brukere. Mental Helse tar ansvar for å hjelpe sine medlemmer med alternativer til transport. Vi hadde i utgangspunktet sett for oss å starte opp fra januar 2023, men der er vi allerede, så vi starter opp etter datoer nedenfor så raskt det lar seg gjøre økonomisk. Deretter vil prosjektet utvides med tilsvarende antall datoer i 2025, slik at vi får en hel to-årsperiode. Dette er viktig for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for brukerne av tilbudet. Årsplan datoer: 2023 2024 Januar 3. 10. 17. 24. 31. 2. 9. 16. 23. 30. Februar 7. 14. 21. 28. 6. 13. 20. 27. Mars 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19. April 11. 18. 25. 2. 9. 16. 23. 30. Mai 2. 9. 16. 23. 30. 7. 14. 21. 28. Juni 6. 13. 4. 11. August 22. 29. 20. 27. September 5. 12. 3. 10. Oktober 3. 10. 17. 24. 31. 1. 8. 15. 22. 29. November 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19. 26. Desember 5. 12. 19. 3. 10. 17. Sum dager: 39 39 Storengen Islandshest i samarbeid med Kari Halvorsen i FACT vil være ansvarlige for å gjennomføre aktiviteten. Sidsel K. Hansen vil ha hovedansvar for at spørreundersøkelser deles ut og hentes inn, samt registrering av resultater, antall deltagere og sikring av personvern. Kari Halvorsen og Sidsel K. Hansen vil være ansvarlige for at prosjektet evalueres av prosjektgruppen hver 6. måned. Sidsel K. Hansen er ansvarlig for å utarbeide rapporter og makulering

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktiv behandling med hest
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 120 000, 2024: kr 133 000, 2025: kr 13 000
Startdato
04.04.2023
Sluttdato
01.04.2025
Status
Under gjennomføring