Aktiv hverdag på krisesenter – også i koronatid

Søknadssammendrag

Barn som bor på krisesenter har måttet flykte hjemmefra med sine mødre/fedre på grunn av vold, trusler og utrygge forhold. Under koronapandemien har familier som allerede var isolerte, opplevd ytterligere isolasjon og situasjonen har vært krevende for barna med lite aktivitet. Det er økt risiko for psykisk uhelse hos barna dersom frirom tas vekk slik barn i stor grad har opplevd under pandemien i form av stengte skoler, fritidstilbud og begrensete muligheter til å besøke andre. Barn og unge som opplever vold i hjemmet har behov for steder hvor de kan puste og få en pause fra problemene, også i tida de oppholder seg på et krisesenter.

Redd Barna samarbeider i dag med 12 krisesenter for å skape en positiv og aktiv hverdag for barna som bor eller har bodd på sentrene. Frivillige inviterer med barn, unge og foreldrene til jevnlige aktiviteter utenfor sentrenes vegger. Under pandemien har arbeidet måtte tilrettelegges og har som mål å bidra til pusterom i form av møteplasser blant familier som allerede lever i isolasjon på grunn av sikkerhetssituasjon. Vi ønsker å tilpasse aktiviteter etter gjeldende smittevernhensyn, samt å tilrettelegge for aktivitetspakker der smittevernhensyn gjør at frivillige ikke kan møte barna direkte. I tillegg vil vi ha et eget fokus på å opprettholde og styrke frivilligheten med barn på krisesenter.

Prosjektet forventer å kunne tilby aktiviteter og/eller aktivitetspakker til i overkant av 400 barn og unge og deres foreldre gjennom 2021. Vi ønsker å igangsette og opprettholde aktivitet ved 12 krisesenter, samt å kunne tilby våre frivillige minimum to nasjonale, digitale temamøter for påfyll og erfaringsutveksling. Barn og unge i sårbare situasjoner er særlig rammet av restriksjonene under pandemien og prosjektet vil slik ha en direkte verdi for målgruppa i form av å bidra til flere frirom, pauser fra det vanskelig og redusert isolasjon.

Prosjektleder

Ingvild Eidshaug

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Aktiv hverdag på krisesenter – også i koronatid
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
26.05.2021