Aktiv + i Sædalen

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Gjennom hele pandemien har mennesker over 65 år blitt regnet som sårbare og for å være i «risiko-gruppen» for alvorlig sykdom og død som følge av covid-19. Av den grunn har smitteverntiltakene og oppfordring om sosial distanse skapt en ensom, usikker og isolert hverdag for store deler av målgruppen. Basert på store studier fremhever imidlertid Verdens helseorganisasjon (WHO) og folkehelseinstituttet (FHI) at fire nøkkelfaktorer for god helse i høy alder er; fysisk aktivitet, kognitiv aktivitet, et aktivt sosialt liv og et godt kosthold.

Gjennomføring: Aktivitetstilbudet Aktiv + Sædalen kan tilby tre av de overnevnte fire faktorene. Prosjektet inneholder 2 ulike treningskonsepter tilpasset mågruppen, organiserte fjellturer i nærmiljøet, regelmessige foredrag og sosiale sammenkomster i forbindelse med trening.

Hovedmål: Skape sosiale møteplasser som fremmer fysisk- og psykisk helse, øker livskvaliteten og bidrar til nye bekjentskaper i nærmiljøet.

Delmål 1-5: 75 individuelle seniorer blir kjent med tilbudet, <70% deltar regelmessig, aktivitet 35 uker i året, skape sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, videreføre tilbudet

Målgruppe: Seniorer over 65 år, med primært nedslagsfelt fra Birkelundstoppen til Midttun i Bergen. Prosjektet åpner opp for deltakelse utenfor bydelen.

Fremdriftsplan: Fase 1: oppstart (april – juni) Erfaringer fra tidligere trekkes ut og arbeidsgruppen legger en detaljert plan for det neste året. Fase 2 (juli – april) Gjennomføring av treninger, fjellturer, foredrag og sosiale sammenkomster. Arbeidsgruppen møtes hvert kvartal for en evaluering. Fase 3 (mai – juni): Evaluering og utarbeidelse av en bærekraftig modell for videreføring.

Forventet virkning: Bedret fysisk form og hverdagsfunksjon hos målgruppen. Større sosialt nettverk blant målgruppen og en sterkere tilhørighet til nærmiljøet. Opplevelse av en meningsfull hverdag med faste avtaler og tilrettelagt arena for sosialisering. Økonomisk innsparing i sykehjemsplasser og behov for helsetjenester ved at en større andel seniorer er fysisk aktive og bedrer sin fysiske funksjon – med forventet virkning å kunne bo lengre hjemme.

Prosjektleder

Vilde Brodahl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Aktiv + i Sædalen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022