Aktiv på dagtid

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsetting: ”Få flere av de arbeidsledige, uføretrygdede og folk på attføringstiltak i Trondheim til å drive idrettsaktivitet

Målsetting: ”Få flere av de arbeidsledige, uføretrygdede og folk på attføringstiltak i Trondheim til å drive idrettsaktivitet på dagtid.” For å oppfylle denne målsettingen ble det utformet et opplegg med tilbud om trening til faste tider på formiddagstid hele uken. Treningstilbudet var i utgangspunktet styrketrening, svømming, aerobic, squash og bedriftsfotball – til sammen 32 ukentlige aktivitetstilbud for målgruppen.

 

Gjennomføring: Sør-Trøndelag Idrettskrets/Idrettens kompetansesenter har lagt vekt på at dette ikke skulle bli et stort og tungdrevet tiltak med mange ansatte. Prosjektleder har 25% stilling, det er all personellinnsats i prosjektet. Vi har kjøpt tjenester i eksisterende tiltak og benyttet oss av eksisterende gratistiltak drevet av idrettslag, turmarsjforbund, bedriftsidrett, kommune, turistforeninger og frivillige.

 

Vi har hatt en timeplan som har vært revidert hvert halvår. Vi har bedt brukerne om innspill på hva slags aktiviteter de kunne tenke seg. Vi har i 1998 og 1999 kunnet tilby styrketrening med vekter, pump, aerobic, skanetix, svømming, pace, spinning, bowling, turmarsj, fisketurer i sommerferien, fotball, volleyball, innebandy, dans og selvforsvarskurs. Vi vil i 2000 i tillegg tilby kajakk, curling, fjellturer og stavgang i marka. Vi har tilbudt skreddersydde opplegg med lavintensitetstrening, trening med barnepass, friluftsliv, treningssenter og gratis lån av utstyr for utsatte grupper. Dette skal utvides i 2000.

 

Måloppnåelse: Målsettingen for prosjektperioden var ikke tallfestet i søknaden av 30. juni 1997. Vi kan likevel ha et begrep om prosjektets utvikling ved å se på tallmaterialet for perioden. Tallene representerer alle de enkelte individer som har vært registrert som brukere av Aktiv på Dagtid. I tillegg har vi hatt skreddersydde aktiviteter som ikke er registrert sammen med betalende medlemmer i Aktiv på Dagtid.

 

 

1997

1998

1999

Sum 98 + 99

Kvinner

199

206

320

526

Menn

193

142

207

349

Totalt

392

348

527

875

 

Ut i fra den aktiviteten vi har i våre tiltak og tatt i betraktning de målgruppene vi arbeider med, må vi trygt kunne si at Aktiv på Dagtid i 1998 og 1999 har vært et verdifullt bidrag i livet til mange av Trondheims innbyggere. Likeledes har Sør-Trøndelag Idrettskrets via Aktiv på Dagtid fått et bedre samarbeid med Trondheim Kommune.

 

Målsettingen er nådd.

Prosjektleder/forsker

Anita Dalsbø

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Aktiv på dagtid
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1998: kr 250 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet