Aktiv på dagtid

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

40

Fremdriftsplan

1. I perioden 01.03.23 – 28.03.23 vil prosjektgruppen rekruttere to trenere som sammen med Steinar Årset vil være ansvarlige for det idrettsfaglige tilbudet. Internt i Nordstrand IF Parasport har vi aktuelle kandidater, men vil også vurdere eksterne kandidater. I samme periode vil vi sammen med bydel Nordstrand og nærliggende bydeler kartlegge og rekruttere aktuelle kandidater til tiltaket. 2. I perioden 01.04.23 – 15.06.23 vil tiltaket iverksettes i en "prøveperiode" der aktuelle kandidater i målgruppen vil få anledning til å delta i tiltaket. På denne måten vil trenerne, sammen deltakerne og deres støttepersonell kartlegge hvordan aktivitetene kan tilrettelegges til den enkelte deltaker og hvilke deltakere som blir med videre med dette som fast aktivitet. Målsetningen er å etablere to grupper á ti deltakere på hver gruppe i denne perioden. 3. I perioden 16.06.23 – 15.08.23 vil trenerne sammen med prosjektgruppen evaluere og skreddersy tiltaket. 4. I perioden 16.08.23 – 15.12.23 vil tiltaket gjennomføres med to etablerte grupper á ti deltakere. 5. I perioden 16.12.23 – 15.01.24 vil tiltaket evalueres med prosjektgruppen, trenerne og samarbeidene bydeler og institusjoner. Parallelt i denne perioden og antakeligvis noe tidligere vil arbeidet med å kartlegge og rekruttere nye deltakere for 2024 gjennomføres. Da skal vi videreføre de to etablerte gruppene á ti deltakere og utvide med to nye grupper á ti deltakere. 6. I perioden 16.01.24 – 15.12.24 vil de to allerede etablerte gruppene fullføre tiltaket. Som i etableringen av de to første gruppene vil det være en "prøveperiode" for etableringen av to nye grupper. Totalt 40 deltakere vil dermed være med i tiltaket. 7. I perioden 16.10.24 – 15.12.24 vil prosjektgruppen ferdigstille rapport om tiltaket.

Prosjektleder/forsker

Christopher Knudsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktiv på dagtid
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
, 2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
15.12.2024
Status
Under gjennomføring