Aktiv på dagtid i Akershus

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I tre år mellom 2006 – 2008 har AIK fått kr. 300.000,- per år fra Stiftelsen for Helse og Rehabilitering til å organisere et Aktiv på Dagtid tilbud i Follo, primært i Ski kommune. Målsetningene var å etablere minst åtte timer ukentlige aktivitetstimer 40 uker i året, få 200 deltakere, rekruttere 20 treningskontakter fra idrettslag og gjennomføre et seminar for dem. Ikke alt ble som planlagt, noe ble mye større og annet lot seg ikke gjennomføre.

 

Gjennom hele prosjektperioden har Aktiv på Dagtid i Akershus vært et aktivitetstilbud på dagtid for alle som har noen form for trygd og er mellom 18 – 65 år. I Akershus er det idrettslag som har organisert tilbudet og aktiviteten, og idrettskretsen har støtte opp dels gjennom tildeling av midler og dels gjennom organisatorisk støtte i form av en dedikert medarbeider ute på feltet og en felles nettside og markedsføring.

 

Når prosjektet nå går over i ordinær drift finnes tilbudet i syv kommuner og ti idrettslag, og det gjennomføres mellom 250 – 300 ukentlig deltakelser. Gjennom 2008 har det vært enda flere deltakere enn 300, men ikke alle har vært aktive hele året. Noen har bare prøvd aktivitet, andre har fått seg en jobb og er derfor ikke lenger i målgruppen for prosjektet. Driften og kostnadene for idrettslagene er dels blitt finansiert med midler fra Stiftelsen for Helse og Rehabilitering, idrettskretsen, fylkeskommunen, kommunene og deltakerne selv. I løpet av prosjektperioden er det blitt gjennomført et treningskontaktkurs. Noen seminarer mellom idrettslag og kommuner ble ikke gjennomført. Dette kan til stor grad skyldes at en ikke fikk den tilleggsfinansieringen en håpet på da en søkte. Dette gav en halvering av den regionale delen av prosjektøkonomien. Det viktigste var dog å få i gang aktivitet i idrettslag, og det har prosjektet klart med ettertrykk. Med nesten 10.000 deltakelser i 2008 viser at tiltaket har etablert en ny type aktivitetstilbud i de idrettslag som har vært med. Når finansieringen nå i stor grad kommer gjennom kommunene kan en også hevde at tilbudet er relativt sikkert, også om utfordringene i de syv kommunene og de ti idrettslagene er svært forskjellige.

 

Følgende aktiviteter er blitt gjennomført i idrettslagene: Pilates/basal kroppskjennskap, styrketrening, spinning, turgåing, stavgang, tai chi chuan, svømming, vannaerobic, golf, rosenbevegelsen, aerobic, trenings til musikk, ulike ballaktiviteter, klatring og friluftsliv.


 

Prosjektleder/forsker

Johan Conradson

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Aktiv på dagtid i Akershus
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2006: kr 300 000, 2007: kr 300 000, 2008: kr 300 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet