Aktiv rehabilitering

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Aktiv Rehabilitering (AR) er en videreføring av Aktiv på Dagtid

Aktiv Rehabilitering (AR) er en videreføring av Aktiv på Dagtid. (1997/1/0256). Ved brobygging mellom idrett og helse vil Oslo Idrettskrets tilrettelegge og tilpasse fysisk aktivitet for mennesker med særskilte behov. Motivere dem til å delta og skape positive holdninger til aktivitet og sosial livsstil. Selvhjelpstanken styrkes ved å bevisstgjøre sunne og friske ressurser hos deltakerne. Ved hjelp til selvhjelp kan tilbakeføringen til samfunnet bli mindre smertefullt. Evt. forebygge reinnleggelser.

 

Tilbudet gjelder for alle mellom 18 og 65 år som er i en trygdesituasjon: sykmeldte,  arbeidssøkende, de på attføring og rehabilitering, sosialklienter, uføre- og andre trygdede. Mange har psykososiale problemer, som rusmisbrukere, kriminelle, prostituerte og mennesker med psykiske lidelser.

 

Aktivitetene foregår daglig mellom kl 9.00-15.00. AR kan tilby helsestudio, trim til musikk/aerobic, avspenning, spinning, tur, volleyball, fotball, bordtennis, basketball, badminton, bordtennis, rulleskøyter, klatring, innebandy, tai chi, svømming, svømmeopplæring og vanngymnastikk. Aktivitetene er tilpasset overnevnte grupper. Det er et lavterskeltilbud der aktivitetene kvalitetssikres og lederne har høy faglig kompetanse.  Medlemsavgiften er kr 200,- pr. kalenderår. AR har ca 1000 deltagere, med opp til 600 deltagelser pr uke. I tillegg er det over 200 institusjoner som bruker tilbudet som en del av behandlingen, rehabilitering eller ettervernopplegg.

 

AR har jobbet med kvalitet på alle plan og hatt stor utvikling av aktiviteter, deltagere og instruktører. AR må stabilisere seg der prosjektet står nå, og bruke navnet Aktiv på Dagtid. Oslo kommune har tildelt ApD 1,5 mill kroner i 2001 og 2002.

 

Målet er å få Aktiv på Dagtid fra prosjekt til forankring.

Prosjektleder/forsker

Jane Hallstrøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Aktiv rehabilitering
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2001: kr 500 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet