Aktiv Senior – allidrett for 60+

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

“Aktive lokalsamfunn” er idrettens betegnelse på nærmiljø hvor idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggerne. «Aktiv Senior» er et samarbeid mellom Drammen Kommune, Drammen Idrettsråd, lokale idrettsklubber og pensjonistforeninger sammen med Pensjonistforbundet Buskerud. Dette skal være et prosjekt som bygger på et mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner. Drammen idrettsråd har et godt samarbeid med Drammen kommune og «Aktive Lokalsamfunn» modellen har en bred politisk forankring i Kommunen. Idrettsrådet og Pensjonistforbundet Buskerud ønsker å videreutvikle modellen med tydeligere målsetting for fysisk aktivitet for eldre. Aktiv Senior- all-idrett for 60+ er bygget på erfaringer fra en vellykket pilot gjennomført av Konnerud IL . Konnerud IL har i 2022 gjennomført en pilot der de har tilbudt aldersgruppen 60+ allsidig trening, styrketrening med påfølgende sosial møteplass. Dette samarbeidet har også inkluder lokal Pensjonistforening, Sanitetsforeningen, senioravdelingen i idrettslaget og Konnerud Bo- og Servicesenter.

Aktivitet/tiltak/metode

Aktiviteten skal gjennomføres i regi av idrettslag i eget nærmiljø i samarbeid med lokale krefter og skal bestå av fysisk trening for eldre tilrettelagt etter gruppens aktivitetskompetanse. Målgruppen vil være fra 60+ og eldre og selve aktiviteten vil tilbys 1 gang i uka a 1,5 time. Tilbudet skal være gratis for deltagerne og treningen skal avsluttes med sosialt samvær. Tilbudet skal bidra med basis- og styrketrening, der tilhørighet, fellesskap og aktivitetsglede står i fokus. Det vil være økter med treningsutstyr, men også via egen kroppsvekt. Allidrettshjulet vil inneholde trening i nærmiljø der målgruppen bor. Treningen vil foregå i idrettshall, men det vil også tilrettelegges for utendørs trening i nærmiljø. Det overordnede målet er å sørge for en vellykket innføring av ukentlig aktivitet for flere seniorer i Drammen Kommune i samarbeid med idrettslag og lokale pensjonistforeninger som allerede jobber systematisk med Livslang bevegelsesglede i sitt lokalmiljø. Målsetting etter endt prosjektperiode er å overføre prosjektet til et fast bærekraftig tilbud for målgruppen. Partnerskapet mellom idrettsråd og Pensjonistforbundet Buskerud ønsker å tilrettelegge og bidra med «fødselshjelp» på veien mot bærekraftig modell.

Antall deltakere

150

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Gjennom gjentatte fysiske treninger for deltagerne over tid er målsettingen at målgruppens fysiske form skal bli merkbart bedre for den enkelte. Fysisk og psykisk helse går hånd i hånd og målet er at tilbudet vil kunne gi ringvirkninger også utover det fysiske tilbudet. Ved å etablere en møteplass med sosialt samvær for gruppen etter hver trening ønsker vi å bidra til at deltagerne får en møteplass hvor de kan treffe andre og ikke oppleve ensomhet slik som mange gjør i dag. Et aktivt liv og samvær med andre vil beskytte mot depresjon og angst og gi deg betydelig redusert risiko for demens. Regelmessig fysisk aktivitet kan redusere tap av muskelmasse og forebygge en rekke kroniske sykdommer og lidelser. Det vil også kunne forbedre balanse, kroppskontroll og styrke. Dette reduserer risikoen for ulykker som for eksempel fall og bruddskader. I sum bidrar dette til økt livskvalitet og forbedret helse for den enkelte. Alli-drett er et mangfold av ulike aktiviteter der målgruppen trener sammen med andre, noe som vil gi økt sosial- og helsegevinst, men også bidra til å skape en tilhørighet og et fellesskap utover selve tilbudet. Ved å tilrettelegge for en sosial møteplass etter treningen antas det at målgruppen også vil oppleve en følelse av velvære over tid og en bedre selvfølelse.

Plan for gjennomføring

Drammen idrettsråd er allerede i dialog med fem større idrettslag om utvikling av Aktiv Senior- allidrettshjul. Disse idrettslagene er allerede store samfunnsaktører i sitt lokalmiljø. Idrettslagene har allerede et etablert samarbeid med Pensjonistforeningene og andre frivillige organisasjoner hvor de deler kunnskap, erfaringsutveksling og informasjon på tvers. Det vil være Drammen idrettsråd som blir kontaktpunkt mot idrettslag i etablering, gjennomføring og evaluering. Idrettslagene (5 totalt) blir valgt ut ved starten av prosjektet som er estimert til April 2023. Gjennomføring av prosjektet: Hvert idrettslag har allerede en Samfunnsutvikler som vil få ansvaret for etablering og gjennomføring av prosjektet. Rekruttering av deltagere skjer gjennom både samarbeidspartnere, sosiale medier, annonsering og ved kunngjøring gjennom aviser. Prosjektet blir evaluert fortløpende av både Idrettsrådet og Prosjektleder i Pensjonistforbundet Buskerud. Det er planlagt en rapport ved prosjektets avslutning. Vi tror at denne typen samarbeid, der både idretten og andre aktører beveger seg ut over sitt tradisjonelle virkefelt, fordrer nye samarbeidsarenaer. I en oppstartsfase tror vi at det er nødvending med prosjektmidler via en stiftelse før disse samarbeidene får etablert seg og finner sin varige form. Et lokalsamfunn representert ved idrett, lokale pensjonistforeninger og andre frivillige som innretter seg mot felles mål, har gode sjanser for å lykkes. Målsetting etter endt prosjektperiode er å overføre prosjektet til et fast bærekraftig tilbud for målgruppen.

Prosjektleder

Gro Renstrøm Moen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktiv Senior – allidrett for 60+
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 160 000, 2024: kr 130 000
Startdato
02.06.2023
Sluttdato
02.04.2024
Status
Under gjennomføring