Aktiv Senior – allidrett for 60+

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Drammen idrettsråd er allerede i dialog med fem større idrettslag om utvikling av Aktiv Senior- allidrettshjul. Disse idrettslagene er allerede store samfunnsaktører i sitt lokalmiljø. Idrettslagene har allerede et etablert samarbeid med Pensjonistforeningene og andre frivillige organisasjoner hvor de deler kunnskap, erfaringsutveksling og informasjon på tvers. Det vil være Drammen idrettsråd som blir kontaktpunkt mot idrettslag i etablering, gjennomføring og evaluering. Idrettslagene (5 totalt) blir valgt ut ved starten av prosjektet som er estimert til April 2023. Gjennomføring av prosjektet: Hvert idrettslag har allerede en Samfunnsutvikler som vil få ansvaret for etablering og gjennomføring av prosjektet. Rekruttering av deltagere skjer gjennom både samarbeidspartnere, sosiale medier, annonsering og ved kunngjøring gjennom aviser. Prosjektet blir evaluert fortløpende av både Idrettsrådet og Prosjektleder i Pensjonistforbundet Buskerud. Det er planlagt en rapport ved prosjektets avslutning. Vi tror at denne typen samarbeid, der både idretten og andre aktører beveger seg ut over sitt tradisjonelle virkefelt, fordrer nye samarbeidsarenaer. I en oppstartsfase tror vi at det er nødvending med prosjektmidler via en stiftelse før disse samarbeidene får etablert seg og finner sin varige form. Et lokalsamfunn representert ved idrett, lokale pensjonistforeninger og andre frivillige som innretter seg mot felles mål, har gode sjanser for å lykkes. Målsetting etter endt prosjektperiode er å overføre prosjektet til et fast bærekraftig tilbud for målgruppen.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktiv Senior – allidrett for 60+
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 160 000, 2024: kr 130 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.04.2024
Status
Under gjennomføring