Aktiv senior

Søknadssammendrag

Prosjekt Aktiv senior er et tilbud for pensjonister i alderen 65+. Styret i Grane pensjonistforening er prosjektgruppe, med styrelederen som prosjektleder. Prosjektet skal ha to aktivitetsdager pr uke, med varierende innhold fra uke til uke. Tilbudene som gis er alt fra hverdagsmøteplass for sosialt samvær, eldrepub, kursdager, treningsaktiviteter til konserter og revygruppe for godt voksne. Tilbudene annonseres en måned i forkant, og målgruppen melder seg på de aktivitetene de ønsker å delta på.

Målet med Aktiv senior skal gi en mer meningsfylt hverdag for seniorer i kommunen. Dette vil være med å forebygge ensomhet og ha en sosial gevinst.

Vi har fått til et samarbeid med Frivilligsentralen i Grane som skal bistå oss med lokaliteter og praktisk bistand i forbindelse med aktivitetsdagene. Frivilligsentralen stiller en 40 % stillingsressurs (sosionom) som skal jobbe med gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet startet 16. desember 2020 og driftes til 31.12.2021.

Forventet resultat for Aktiv senior er at pensjonistene i Grane skal oppleve å få en mer meningsfylt hverdag hvor de føler seg mer inkludert i lokalmiljøet.

Prosjektleder/forsker

Olla Finseth

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiv senior
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 91.000
Startdato
05.01.2021