Aktive eldre-en levende alderdom

Mange eldre som bor på sykehjem ønsker mer fysisk aktivitet. Bergen styrkeløftklubb har laget et eget opplegg for å tilby styrketrening på sykehjem.

Eldre har god nytte av styrketrening. Foto: Bergen SK

Målet med dette prosjektet er å tilby eldre på sykehjem styrketrening og fysisk aktivtet.

Lørdag 6. januar 2018 var leder i Bergen SK, Tor Engevik, og norgesrekordholder i styrkeløft, Unni Olsen (72 år) på Olympiatoppen sportshotell for å motta støtte til prosjektet «Aktive eldre – en levende alderdom med styrketrening og fysisk aktivitet».

Prosjektleder Tor Engevik, og norgesrekordholder i styrkeløft, Unni Olsen. Foto: Bergen SK

Unni har beinskjørhet, men har nå fått påviselig sterkere beinstruktur etter at hun begynte med styrketrening som 62 åring. Turen er nå kommet for å bedre helsen og livsgleden til de som bor på sykehjem som er prisgitt pleiere for å komme i bedre fysisk form.

Tor og Unni reiser derfor rundt til sykehjem landet rundt og deler ut gratis treningskasser og holder foredrag om de positive effektene av musikk, trening og reminisens. Treningsopplegget er enkelt og kassene inneholder treningsprogram og strikk til dagsentre og sykehjem.

Les mer om prosjektet i bladet Geriatrisk Sykepleie

Prosjektet i tall

PErsoner i målgruppen1000
gjennomført i2018

Rapport

Bakgrunn

Målsetting er å gi eldre på sykehjem helsefremmede styrketrening ved hjelp av musikk og remenisens som forebygger demens og andre sykdommer. Forskning viser at nettopp styrketrening, musikk og mimring som prosjektet består av, kan forebygge demens og andre sykdommer. 85 % av beboere på sykehjem har en demensdiagnose og kan ikke selv ta ansvar for å trene. Derfor viktig at vi pleiere bidrar til trening som et ledd i en helhetlig omsorg for beboerne.

Oppsummering

Prosjektet har vært en suksess ved at helsepersonell har blitt mer aktive med å etterspørre og arrangere fysisk aktivitet på sykehjem/dagsentre. De har også fått utstyret som de kan bruke til dette treningsopplegget. Vi forventer og har fått tilbakemelding om at prosjektet blir brukt på de stedene vi har besøkt. Vi har i prosjektperioden skrevet fagartikkel som har blitt mye lest, vi har har fått mange artikler i lokalaviser i hele Norge der vi har promotert prosjekt «aktive eldre» og Ekstrastiftelsen. Behovet for fysisk aktivitet er stort på sykehjem.

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder skrev en fagartikkel i prosjektperioden som er utgitt i det vitenskaplige tidskriftet Geriatrisk sykepleie og Sykepleien.no. Vi hadde dokumentinnsamling og laget prosjektet og holdt foredrag om positive effekter av trening på 14 fagkonferanser og hadde presentasjoner på 64 sykehjem.

Antall personer i målgruppen

2000

Sluttrapport/artikler (pdf)

2019 EkstraStiftelsen sluttrapport Aktive eldre-en levende alderdom.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Eldre på sykehjem, mennesker med demensdiagnose og utviklingshemmede har minst like stor helsefordel av styrketrening som normalbefolkningen, men trener for lite. Prosjekt «aktive eldre» vil bedre helsen for denne gruppen. For unge er det viktig å trene. For eldre er det livsviktig å trene.

Målsetting

Målet er å gi en sårbar gruppe som har liten mulighet til å trene på egenhånd muligheten til helsefremmende styrketrening til musikk og i fellesskap med andre.

Målgruppe

Eldre på sykehjem og som går på dagsenter. Mennesker med demens som går på «demenskafe» og dagsenter. Psykisk utviklingshemmede som går på dagsenter.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Bergen Styrkeløftklubb ønsker ved hjelp at variert styrketrening å bedre helsen til en stor gruppe sårbare eldre utviklingshemmede som ellers ikke får trent. Ved hjelp av musikk, sang, reminisens og sosialt samvær lager vi gode treningsstunder.

Fremdriftsplan

Vi har siste året besøkt ca 86 sykehjem og dagsentre samt holdt foredrag på ca 20 konferanser, fagsamlinger, eldreråd og sykehjem i hele Norge. Målet er å besøke 50-100 sykehjemsavdelinger og dagsentre i samt holde 6-10 foredrag på konferanser, eldreråd og fagdager i 2018.

Prosjektleder/forsker

Tor Engevik

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Aktive eldre-en levende alderdom
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 110 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet