Aktive eldre gjennom Sterk og stødig i Agder

Søknadssammendrag

De strenge smittevernreglene rammet de hjemmeboende eldre over 65 år hardt. De ble bedt om å isolere seg og ha minst mulig sosial kontakt med andre, inkludert egen familie. Dette førte til isolasjon og for mange en mer passiv tilværelse. Mange eldre opprettholder funksjon og selvstendighet gjennom deltakelse i aktiviteter utenfor hjemmet. Deres situasjon endret seg over natten fra å være aktive og selvstendige individer til å bli omtalt som en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Våre mål:
Opprettholde og tilrettelegge for gode møteplasser som overholder godt smittevern minst 1 gang i uken for de sårbare eldre i 6-7 utvalgte kommuner Agder

Tilby et sosialt fellesskap etter treningen for å styrke samholdet i gruppen.

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre over 65 år som må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer som ustøhet eller redusert gangfunksjon og bekymring for å falle og/eller har falt en gang.

Metode
Vi benytter veilederen for implementering av «Sterk og stødig» i en kommune, samt undervisningsmateriell og opplæringsmateriell utviklet av NTNU Trondheim for kursing av fysioterapeuter og frivillige instruktører. En spørreundersøkelse blant deltakerne i «Sterk og stødig» viser at deltagerne er godt fornøyd med tiltaket, flere av deltakerne var lite fysisk aktive før tiltaket og har aldri vært med på en organisert aktivitet tidligere.

Tidsplan
Startdato Fullføringsdato Aktivitet
1. 01/11/2020 10/12/2020 Etablere prosjektgruppe
2. 10/12/2020 20/12/2020 Ferdigstillelse av milepælsplan
3. 01/11/2020 31/12/2021 Rekruttering av frivillige instruktører
4. 01/01/2020 25/02/2021 Gjennomføring av instruktøropplæring
5. 25/02/2021 15/03/2021 Etablering av de første gruppene

Forventede resultat: Treningen bidrar til opprettholdelse av funksjon, trygghet og mestring. I tillegg bidrar Sterk og stødig med sosialt fellesskap ved å delta i en gruppeaktivitet som er positivt for livskvaliteten. S&S vil bidra til større sosialt nettverk for målgruppen og større mulighet for å bli boende lengre i eget hjem også etter prosjektperioden.

Prosjektleder

Anne Hanshus

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktive eldre gjennom Sterk og stødig i Agder
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 225.000
Startdato
28.10.2020