«Aktive eldre» – på tur sammen

Søknadssammendrag

Midtbygda aktive eldre hadde allerede startet prosessen med planleggingen Flor og fjære turen. Her blir alt gjennomført som planlagt og turen går 25-til 27. august. Her bruker vi 40 000,- av tilskuddet.

Høst tur til Oset høyfjellshotell startet planleggingen med en gang, her jobbes det nå for at flest mulig skal få et tilbud og at vi treffer de som virkelig ønsker å være med, men som kanskje ikke helt har mulighet til å prioritere. Gjennomføres september /oktober.

På begge turene vil det være egenandeler, men størst støtte blir det til enslige. Vi har flyttet 10 000,- av tilskuddet fra Flor og fjære og til denne turen. Her ønsker vi å få med så mange som mulig. Samarbeidsnettverket til Eidsvoll Frivilligsentral vil bli brukt for å rekruttere utenfor egne rekker hvis vi har ledige plasser.

Planlegging av Livsglede tur starter høsten 2021, når skolen starter opp igjen. Dette blir en spennende og nyskapende prosess for samarbeidet i Eidsvoll. Men vi har siden 2012 samarbeidet med Eidsvoll Videregående om Livsglede aktiviteter. Ved å arrangere en slik tur tar vi det litt ut fra institusjon og får med oss hjemmeboende eldre som trenger litt ekstra støtte. Her vil også samarbeidsnettverket til sentralen stå i fokus, men da inn mot kommunens hjemmetjeneste og demenskoordinator. Da finner vi kanskje noen som virkelig trenger en tur.

Vi forventer at når vi har arrangert disse turene er det noen som ha fått den gode opplevelsen og at vi minst har gledet 100 deltagere og gitt erfaringer til ca. 10 elever.

Midtbygda Aktive eldre legger ned mange timer i dugnadsarbeid ved planlegging av turene.

Prosjektleder/forsker

Irene Engeskaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
«Aktive eldre» – på tur sammen
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
25.05.2021