Aktivitet av og for ungdom i Skjold IL – “Hos Oss”

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

200

Fremdriftsplan

Første fase, 2 måneder – Ansettelse og forberedelser: – Lage arbeidsbeskrivelse og plan for ungdommene samt plan for mentoroppfølging – Annonsere prosjektstilling, gjennomføre intervjuer og ansette 2-4 ungdommer i prosjektstilling, ca 20% – Gjøre nødvendige innkjøp for gjennomføring av tiltaket Andre fase, 3 måneder – Opplæring: – Gjennomføre oppgaver i henhold til arbeidsplan med tett mentoroppfølging – Gjennomføre nødvendig kursing (feks trenerkurs, dommerkurs, adminkurs, etc) Tredje fase, 1 år – Selvstendig arbeid – Gjennomføre oppgaver i henhold til arbeidsplan med mentor som kontaktperson ved behov – Kvartalsvis evaluering gjennom medarbeidersamtale – Justering av arbeidsoppgaver ved behov Fjerde og siste fase, 1 måned – Evaluering – Gjennomføre evaluering av prosjektet i prosjektgruppen – Beslutte videreføring og evt. tilpasning av prosjektet

Prosjektleder/forsker

Rune Baustad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktivitet av og for ungdom i Skjold IL – “Hos Oss”
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000
Startdato
15.08.2023
Sluttdato
31.12.2024