Aktivitet i friluft for eldre menn

Søknadssammendrag

Eldre pensjonerte menn er mindre aktive enn pensjonerte kvinner. De oppsøker sjeldnere sosiale møtesteder og er generelt mindre fysisk aktive. Prosjekt har som formål å aktivisere lite sosial- og fysisk aktive menn i alderen 66 – 80 år i en meningsfull aktivitet.

Vi skal arrangere en sosial møteplass i Bodø, hvor deltagerne kan hjelpe kommunen til å rydde skog i sentrumsnære områder. Deltagerne vil få kurs i bruk og vedlikehold av motorsag, trefelling, klyving, stabling av ved og pakking av ved i sekker. Kursene vil tilpasses deltagernes funksjonsnivå og det forventes ikke at alle kan delta i alle aktivitetene. Hver samling avsluttes med kaffe og vafler på bål som deltagerne fyrer opp. På slutten av sesongen får deltagerne med seg hjem ved som de selv kan bruke eller gi bort.

Møteplassen starter opp i løpet av mai og varer frem til oktober 2021. Det vil gjennomføres en enkel kartlegging av aktivitetsnivå før og etter tiltaket. Tilbudet er et gratis lavterskeltilbud.

Tiltaket er en mulighet for deltagerne å bli kjent med jevnaldrende, knytte vennskap og forebygge psykisk uhelse. Øke sin fysiske aktivitet og bedre sin fysiske funksjon. De vil også lære seg ferdigheter i skogrydding som de kan bruke senere. Tiltaket er en arena for å oppleve mestring og kunne bidra positivt til samfunnet. Prosjektet gir også en mulighet for å utvikle og prøve ut en metode for å aktivisere eldre pensjonerte menn.

Prosjektleder

Annette Hals

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitet i friluft for eldre menn
Organisasjon
Friluftsraadenes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
19.01.2021