Aktiviteter for amputerte

Søknadssammendrag

Våre regionlag vil nå så fort det lar seg gjøre starte opp med ulike aktiviteter for medlemmene landet rundt. Momentum har 7 regionlag fordelt over hele Norge. Hvert regionlag har styreleder som er ansvarlig for aktiviteten i sin region.

Vi fordeler tilskuddet i henhold til søknad og budsjett til de ulike regioner. Vår administrasjon i hovedstyret og administrasjonssekretær er ansvarlig for å passe på at midlene blir riktig fordelt. Samt etterarbeid og rapportering etter endt prosjekt.

Prosjektleder

Liv Kairn Søstuen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivillighetene
Prosjektnavn
Aktiviteter for amputerte
Organisasjon
MOMENTUM
Beløp Bevilget
Kr 106.000
Startdato
07.03.2022