Aktiviteter for amputerte

Søknadssammendrag

Våre regionlag vil nå så fort det lar seg gjøre starte opp med ulike aktiviteter for medlemmene landet rundt. Momentum har 7 regionlag fordelt over hele Norge. Hvert regionlag har styreleder som er ansvarlig for aktiviteten i sin region.

Vi fordeler tilskuddet i henhold til søknad og budsjett til de ulike regioner. Vår administrasjon i hovedstyret og administrasjonssekretær er ansvarlig for å passe på at midlene blir riktig fordelt. Samt etterarbeid og rapportering etter endt prosjekt.

Prosjektleder/forsker

Liv Kairn Søstuen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivillighetene
Prosjektnavn
Aktiviteter for amputerte
Organisasjon
MOMENTUM
Beløp Bevilget
Kr 106.000
Startdato
07.03.2022