Aktiviteter for eldre

Søknadssammendrag

Corona-pandemien har medført begrensninger i aktiviteter for eldre, ofte ensomme, delvis syke mennesker. Prosjektets aktiviteter skal tilpasses behov og nytte for denne gruppen mennesker, uavhengig om de er medlem av vår forening. Vår målsetting er å opprettholde flere aktiviteter via større bruk av digitale plattformer. Vi må delvis kjøpe underholdnings-tjenester/opplæringstjenester fra kompetente tjenesteytere. Målet er at over 300 personer årlig skal få nytte av aktivitetene.

Aktivitetene består av:
Aktivitetsdager en gang per måned med forskjellig innhold, kaffe, løsprat, kåseri, informasjon, allsang, pilkast, ringspill, hesteskokasting, snekkerverksted, foredrag, musikk, quiz, opplæring i bruk av data og sosiale medier.

Vi startet med dette i mai 2020, -da digitalt møte. Senere har vi gjennomført 2 aktivitetsdager med fysiske møter med inntil 20 personer. Restriksjoner gjør at vi i større grad må utnytte digitale møteplasser for gjennomføring. Det medfører innkjøp av utstyr, og opplæring i bruk av utstyret.

Tidsplan:
Planlegging av tiltakene, og hvem som skal bidra for gjennomføring er ferdig planlagt i løpet av 2020. Prosjektorganisasjon er opprettet. Prosjektregnskap føres. Vi har innhentet tilbud på streaming-utstyr og opplæring. Innkjøp og opplæring blir gjennomført i januar 2021. Vi planlegger å gjennomføre digitale møter/strømme på hjemmeside i februar 2021. Vi har også et opplegg med kontakt per telefon til eldre som vi vet trenger oppmerksomhet. Dette gjennomføres hele året.

Prosjektperioden beregnes ferdig desember 2021. Vårt mål er å fortsette med prosjektet også etterpå, men da med kun egne dugnadstimer som ressurs.

Vi tror at virkningen av prosjektet blir:

  • Målgruppen får gode sosiale samhandlings-opplevelser
  • Målgruppen får oppleve koseprat og hygge sammen med andre
  • Målgruppen får økt fysisk aktivitet
  • Målgruppen får hjelp til bedre å utnytte datateknologi/internett
  • Målgruppen får nyttig informasjon
  • Målgruppen får oppleve sang og musikk, -og får selv delta i dette
  • Målgruppen får forbedret psykisk tilstand
Prosjektleder/forsker

Jon Ludvig Gjemble

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiviteter for eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 50.000
Startdato
08.12.2020