Aktiviteter for eldre

Søknadssammendrag

Corona-pandemien har medført begrensninger i aktiviteter for eldre, ofte ensomme, delvis syke mennesker. Prosjektets aktiviteter skal tilpasses behov og nytte for denne gruppen mennesker, uavhengig om de er medlem av vår forening. Vår målsetting er å opprettholde flere aktiviteter via større bruk av digitale plattformer. Vi må delvis kjøpe underholdnings-tjenester/opplæringstjenester fra kompetente tjenesteytere. Målet er at over 300 personer årlig skal få nytte av aktivitetene.

Aktivitetene består av:
Aktivitetsdager en gang per måned med forskjellig innhold, kaffe, løsprat, kåseri, informasjon, allsang, pilkast, ringspill, hesteskokasting, snekkerverksted, foredrag, musikk, quiz, opplæring i bruk av data og sosiale medier.

Vi startet med dette i mai 2020, -da digitalt møte. Senere har vi gjennomført 2 aktivitetsdager med fysiske møter med inntil 20 personer. Restriksjoner gjør at vi i større grad må utnytte digitale møteplasser for gjennomføring. Det medfører innkjøp av utstyr, og opplæring i bruk av utstyret.

Tidsplan:
Planlegging av tiltakene, og hvem som skal bidra for gjennomføring er ferdig planlagt i løpet av 2020. Prosjektorganisasjon er opprettet. Prosjektregnskap føres. Vi har innhentet tilbud på streaming-utstyr og opplæring. Innkjøp og opplæring blir gjennomført i januar 2021. Vi planlegger å gjennomføre digitale møter/strømme på hjemmeside i februar 2021. Vi har også et opplegg med kontakt per telefon til eldre som vi vet trenger oppmerksomhet. Dette gjennomføres hele året.

Prosjektperioden beregnes ferdig desember 2021. Vårt mål er å fortsette med prosjektet også etterpå, men da med kun egne dugnadstimer som ressurs.

Vi tror at virkningen av prosjektet blir:

  • Målgruppen får gode sosiale samhandlings-opplevelser
  • Målgruppen får oppleve koseprat og hygge sammen med andre
  • Målgruppen får økt fysisk aktivitet
  • Målgruppen får hjelp til bedre å utnytte datateknologi/internett
  • Målgruppen får nyttig informasjon
  • Målgruppen får oppleve sang og musikk, -og får selv delta i dette
  • Målgruppen får forbedret psykisk tilstand
Prosjektleder

Jon Ludvig Gjemble

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiviteter for eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 50.000
Startdato
08.12.2020