Aktiviteter for isolerte eldre i Randaberg

Søknadssammendrag

Vi har sett at det er flere eldre som er alene eller som er blitt mer isolerte som følge av pandemien. Dette oppfatter vi som en stor utfordring og som vi mener vi kan bidra til å dempe konsekvensene av. Alle tiltakene i prosjektet må sees i en sammenheng og i sum vil vi på denne måten søke å nå flest mulig. Målsetningen med prosjektet er å komme i kontakt med eldre, og helst de mest isolerte i kommunen, slik at disse kan få et tilbud, og komme seg ut for å møtes, og for å oppleve noe annerledes i hverdagen.

Prosjektet «Aktiviteter for isolerte eldre i Randaberg» inneholder 6 elementer:

  1. Tur for lettere demente
  2. Tur for rullestolbrukere og brukere av rullator
  3. Konsert for eldre isolerte
  4. To turer for eldre isolerte
  5. Tre møter med foredrag rettet mot eldre
  6. Julebord

På turen for lettere demente regner vi totalt med ca. 45 deltakere. Målgruppen for delprosjekt 2 er 6 rullestolbrukere, her forventer vi til sammen mellom 30 og 35 deltakere. Når det gjelder konserten (delprosjekt 3) og julebordet (delprosjekt 6), er disse tiltakene rettet mot eldre som vi har oppsøkt i hjemmene gjennom tidligere prosjekt støttet av Stiftelsen Dam, og som vi nå håper å få med ut på nye opplevelser. Konserten legges til Talje kirke, en middelalderkirke med spesiell atmosfære, og julebordet legges til Viste Strandhotell. Når det gjelder de to siste delprosjektene (delprosjekt 4 og 5), vil de følge oppleggene til tidligere gjennomførte tiltak.

Vi regner med at effekten av prosjektet blir at de i større grad vil oppleve samkvemmet med andre blir til glede og nytte, og at de i større grad selv vil søke til tilsvarende aktiviteter, og på den måten bryte isolasjonen.

Aktivitetene vil bli gjennomført fra 15.3 til 30.11.2022.

Prosjektleder

Åstein Vistnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiviteter for isolerte eldre i Randaberg
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 280.000
Startdato
17.09.2021