Aktiviteter for sårbare eldre på Linåsve gård

Søknadssammendrag

Gården ønsker å tilby gode og innholdsrike dager for eldre fra 65 år + en dag i uken i 2022. Alle blir hentet i felles buss fra avtalt oppmøtested og sammen drar vi til gården.

Det er en ramme på 10 personer pr dag, med et skifte etter halvgått tid slik at flest mulig får delta. Dog ser vi også viktigheten for å bli kjent gjennom å møtes flere ganger.

Dagene vil innholde den gode samtalen, sang og musikk, gode måltider og trivelige turer. Alt tilrettelegges for brukermedvirkning. Her er det viktigste å være sammen og bli kjent slik at man også kan holde kontakten utover den ene dagen på gården.

Vi jobber tett sammen med pensjonistlag og benytter sosiale media for å nå pårørende som f.eks har foreldre som ikke har aktiviteter i dag. Vi har oppstart mandag 10. januar 2022.

Prosjektleder

Inger Andreassen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiviteter for sårbare eldre på Linåsve gård
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 217.000
Startdato
23.09.2021