Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Søknadssammendrag

1. Bakrunn for prosjektet

Sportsklubben Vidar er en klubb som tradisjonelt sett hatt utøvere på toppnivå. For noen år siden blev det vedtatt at klubben skulle satse bredere hvilket gjorde at Vidar startede opp med en barnegruppe. Det har nå utviklet seg til at Vidar har tre barnegrupper fra 7-15 år. I 2009 kom Vidar i dialog med Norges friidrettsforbund om å gi et enda bredere tilbud. Klubben gav sitt interesse til friidrettsforbundet om å bli pilot-klubb for integrering av funksjonshemmede.

Et første ledd i denne satsning var å tilby Friidrettsskole for barn med nedsatt funksjonsevne.

Av friidrettsskolens 80 barn hadde 4 barn nedsatt funksjonsevne.

Vi fikk gode tilbakemeldinger og i januar 2010 startet Vidar prosjektet ?friidrett for alle?. Målet der er å integrere funksjonshemmede in i våre eksisterende treningsgrupper og kunne gi et fast friidrettstilbud for den målgruppen. Vi er nå godt i gang med dette prosjektet og ønsker til neste år å videreutvikle klubben nettopp for denne målgruppen.

2. Prosjektets målsetting

Våres målsetting med dette prosjektet er å oppmerksamme,

inspirere og oppmuntre friidrett blant funksjonshemmede. I tillegg ønsker vi å synliggjøre SK Vidars faste treningstilbyd bland barn og unge med funksjonsnedsettelse. Vårt ønske er å kunne rekruttere flest mulig til våre barnegrupper som vi har tilbud til året rundt.

3. Prosjektets målgruppe

Målgruppen for prosjektet er barn i alderen 7-15 år med nedsatt funksjonsevne og synskadede barn. Når det gjelder type nedsettelse vil vi i utgangspunktet ikke ha noen kriterier for deltagelsen, da dette vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle. Prosjektet retter seg mot de som allerede trener i faste treningsgrupper men også mot de som ikke har prøvd seg før.

4. Beskrivelse av gjennomføring

Aktivitetsdagen vil bli arrangert på Bislett stadion i løpet av september. Det vil bli lagt til en helg slik at flest mange har mulighet å delta. Her kan en få prøve alle friidrettens øvelser innen løp, hopp og kast. Samtidig kommer det å bli lagt stor vekt på mye lek og moro. Vidars aktivitetsdag retter seg mot alle unge, med funksjonsnedsettelse, som er interessert i friidrett.

Dette vil kun være et tilbud for barn med funksjonshemminger. Dette for å gi mest mulig fokus på denne aktuelle målgruppen. Instruktørene kommer å være godt kvalifiserte trenere med friidrettsbakrunn. Trenerne har både erfaring og utdanning innom barn med funksjonsnedsettelse.

For å gjennomføre denne aktivitetsdag kreves det god planlegging og en stor markedsføring av prosjektet. Vi ønsker i tilegg å utdanne flere instruktører i 2011

5. Projektets betyding

Det er i dag et veldig lite tilbud av friidrettsaktiviteter avsatt for denne målgruppen. Vi ønsker i og med denne aktivitetsdag å stimulere aktivitet hos barn med nedsatt funksjonsevne. Denne aktivitetsdag vil introdusere friidretten for mange barn som kanskje aldri hadde prøvet friidrett i annet fall. Friidrett er en allsidig idrett med mange forskjellige øvelser og muligheter hvilket gjør det enkelt for de fleste å finne noe som passer akkurat dem. Dette vil forhåpentligvis resultere i at mange vil finne en øvelse som de kommer å trives med og faktisk ønsker å fortsette med denne treningen. Samtidlig er det sosiale viktig for barn for at barn trives med å utøve idrett. Det vil bli lagt på at barna ønsker å fortsette med friidrett. En slik aktivitetsdag kommer til å inspirere både de som driver med friiidrett og de som har lyst og prøve for første gang.

6. Framdriftsplan

Sportsklubben Vidar ønsker i og med denne aktivitetsdag at friidrett skall oppmerksammes bland barn med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker at denne dag kan komme at bli en årlig tradisjon og at friidrett skall være en selvklar idrett for barn med nedsatt funksjonsevne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0407.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sportsklubben Vidar har siden 2009 hatt som mål å integrere barn med nedsatt funksjon, syn og utviklingshemmede barn inn i våre eksisterende treningsgrupper. I starten for fire år siden hadde klubbens Friidrettsskole for første gang en deltakelse på fire barn med nedsatt funksjon. Vi har siden dess fortsatt med denne rekruttering og har til i 2011 femdoblet det antallet. For å oppmerksamme vårt tilbud ønsket Vidar å arrangere en aktivitetsdag for barn med nedsatt funksjon. Vårt langsiktige mål er at barn med nedsatt funksjon og barn med utviklingshemming skal integreres inn i en idrettsorganisasjon. Målet med denne aktivitetsdagen var å gi barn med nedsatt funksjon en sjanse til å prøve seg på friidrett og se om det er noe for dem. Gjøre det oppmerksamt om at SK Vidar har dette tilbudet og mulighet at tilrettelegge for dem. Men viktig for oss er også at gi barna en smak av følelsen av å være i et idrettslag. Et nøye program ble satt opp av prosjektlederen der lederne hadde gode innspill. Barna ble delt inn i små grupper. De fikk prøvet seg på hekk, kule, lengde, forselige staffetter, goalball og en hel del leker. Til avslutting ordnet vi med pepperkaker, brus, og et besøk av julenissen. Det var ca.20 barn tilstede.

Det ble en bra blanding av lek, friidrett og sosialt. Det vi ser i etterkant er at vi ikke har rekruttert noen nye medlemmer enda selv om det er noen som viser interesse til dette. Vi ser dokk uansett denne dagen som meget positivt da vi klart ser at det vekker interessen. Forelder ble igjen etter aktivitetene var slutt for å spørre om våre treninger og andre tilbud så som Friidrettsskolen. Mange av deltakerne fra denne aktivitetsdag vil delta på Friidrettsskole i sommerferien og det er enda et steg nærmere inn i vår friidrettsklubb.

Prosjektleder/forsker

Maria Lindström

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Aktivitetsdag for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 44 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet