Aktivitetsgruppe – stavgang

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fysisk aktivitet som del av behandlingen for pasienter med revmatiske sykdommer er først og fremst begrunnet i behovet for å opprettholde eller bedre fysisk funksjon.Pasienter som har inflammatoriske revmatiske sykdommer også har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Trening blir ekstra viktig for pasienter med revmatisk sykdom, for å både bedre symptomer og funksjon og begrense risiko for hjerte- og karsykdommer. Samtidig er det psykisk belastende å leve med kronisk sykdom, og viktig å snakke med likepersoner og andre i samme situasjon, derfor vil vi skape en sosial plattform med trening

Målsetting for prosjektet

Revmatikere er avhengig av bevegelse og trening for fysisk og psykisk helse. Målet er å få personer med spondyloartritter ut av ensomhet og isolasjon – og inn i treningsfellesskap for å skape treningsglede, bygge relasjoner og bidra til bedret folkehelse til tross for pandemien som rår.

Målgruppe

Unge og voksne med spondyloartritter. Mange har nedsatt funksjon og dårlig bevegelighet pga leddbetennelser og ødeleggelse i ledd.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Stavgang er en enkel, effektiv og morsom form for trening. Her kan du kombinere god trening med frisk luft og gode naturopplevelser. Går du aktivt med staver får du bedre treningseffekt enn om du går uten. Du bruker både overkropp og ben aktivt, og øker dermed kondisjon og forbrenning. Stavgangstrening er dessuten en treningsform hvor du får trent de store muskelgruppene i øvre del av rygg, skuldre og armer, noe som bidrar til en bedre kroppsholdning. Stavgangstrening har også en god effekt på kondisjon, sirkulasjon og blodomløp, og er også bra for å motvirke hjerte og karsykdommer.. Treningsformen er skånsom for vektbærende ledd sammenlignet med andre treningsformer som for eksempel løping. En likeperson skal lede gruppen, og medlemmene kan både trene og oppleve å dele kunnskap og erfaringer rundt diagnosen. Vi ønsker å hindre og bryte isolasjon, og vil skape en sosial plattform. Mange av våre tilbud er stengt pga korona. Våre medlemmer er i risikogruppen, og holder seg mye hjemme pga frykt for smitte. Aktivitetsgruppene vil kunne holde alle smittevernsregler.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi vil kjøpe inn 50 turstaver som skal fordeles på flere grupper. Deltakerne får låne turstavene gjennom aktiviteten. Våre likepersoner i ulike deler av Norge skal opprette og lede turgrupper med medlemmer i Spafo Norge. Vi vil reklamere for aktivitetsgruppen på våre sosiale medier. Turene skal gå en gang i uken, fra september 2020 til juni 2021. Vi vil nå inntil 50 medlemmer i første omgang.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet var å tilrettelegge for viktig aktivitet og trening for revmatikere med en inflammatorisk revmatisk sykdom. Primær målgruppe er mennesker med en form for spondyloartritt, men vi er åpen for alle som ønsker å være med. Stavgang er en enkel, effektiv og morsom form for trening. og studier viser at det har en positiv effekt på både utholdenhet og humør. Her kan du kombinere god trening med frisk luft og gode naturopplevelser. Går du aktivt med staver får du bedre treningseffekt enn om du går uten. Stavgang avlaster knærne, fremmer bevegeligheten i ryggen, styrker muskelgrupper i øvre del av ryggen og armene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Grunnet økt smitte og ny nedstenging vinter/vår 2021 ble skepsisen til å møtes selv ute, for stor til at det lot seg gjennomføre turgrupper og stavgang. Prosjektet ble derfor lagt litt på is. Oppstart av grupper i november ga få deltagere og det ble bestemt å vente til våren hvor det er mindre glatt og kaldt. Det har ført til at vi ikke har fått gjennomført prosjektet i 2021, og må fortsette i 2022.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20

Prosjektgjennomføring/Metode

Stavgang grupper skal ledes av likepersoner, og vi har turgrupper rundt i lanet som var naturlig utgangspunkt for prosjektet. Vi vil foreta evalueringer av prosjektet i flere bolker. Ved oppstart, etter ca 3,5 måned og ved prosjektet slutt høsten 2022. Evaluering skjer ved bruk av et spørreskjema. Prosjektet videreføres i 2022, og vi håper å kunne formidle resultatene av disse i løp av 2022

Resultater og resultatvurdering

Ingen resultat å formidle så langt utover observasjon av at likepersoner på likepersonkurs i oktober ble positivt overasket over hvor morsomt og god trening stavgang var. Prosjektet videreføres i 2022 og vi håper at det at pasienter på immundempende medisin nå har fått en fjerde dose med vaksine, gjør at oppmøte blir større og at smitten situasjonen og eventuelle mutasjoner av viruset ikke fører til ytterligere ned stenging av en slik art, at vår målgruppe blir skeptisk til å møte selv ute.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet fortsetter i 2022. Oppstart av grupper i mars/april 2022, Det vil bli brukt fysioterapeut til kursing for full utnyttelse av staver der det er ønske om det. Resultatet planlegges formidles i våre kanaler og medlemsblad innen utgangen av 2022.

Prosjektleder

Elisabeth Opsahl Nilsen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Aktivitetsgruppe – stavgang
Organisasjon
Spondyloartrittforbundet Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 50 000
Startdato
02.01.2021
Sluttdato
30.12.2022
Status
Avsluttet