Aktivitetsguide Asker- kvinnenettverk

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ønsker å jobbe med bedre forankring og idrettsglede for alle, og spesielt med målgruppene barn og unge i lavinntekts/minoritetsfamilier. For å få til dette har vi tro og ønske om en mer strukturert og helhetlig jobbing med nye Aktivitetsguider og med større foreldreinvolvering, og da spesielt kvinner. Aktivitetsguide er en metodikk som engasjerer og aktiverer de foresatte. En sosial investering gjennom støtte, veiledning og motivasjonsarbeid, basert på dialog og kulturforståelse. Slik kan man forstå og bli en del av idretten og dermed også en del av storsamfunnet vårt.

Målsetting

Øke kvinners deltagelse i idretten og nærmiljø i Asker Å bidra til bedre folkehelse blant kvinner og deres barn gjennom økt aktivitetsnivå, kunnskap og deltagelse, uavhengig av sosioøkonomisk status. Å utjevne sosiale helseforskjeller ved å sikre lik mulighet for deltagelse og oppgaver i idretten

Målgruppe

Hovedmålgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn, men nettverket skal romme både etnisk norske og minoritetskvinner.

Antall personer i målgruppen

70

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å utvikle inkluderingsarbeidet vårt, og da spesielt aktivitetsguideordningen, som i stor gradretter seg mot minoritetsfamilier. Som en del av denne utviklingen ønsker vi å ha fokus på å rekruttere kvinner gjennom samarbeid med idretten i Asker, Inkludering og Mangfold i kommune, NAV, Folkeuniversitetet, oppvekstsektoren og JobbAsker. Vi vil ha en kursrekke som går over flere moduler med ulike emner og tema om idrettens betydning, viktigheten av nettverk og involvering, samt annen kunnskap som styrker selvtillit og forståelse av idretten i Asker. Vi håper og tror at vi kan få til en bedre fordeling og deltagelse av kvinner i oppgaver og verv i idretten i Asker når man føler mestring og har fått kunnskap. Det vil gjøre at man som idrettslag står sterkere til å forstå og kunne tilrettelegge for mennesker med minoritetsbakgrunn i styreverv, men også som utøver

Fremdriftsplan

-Inngå skriftlig og forpliktene samarbeidsavtaler med 3 største idrettslagene i Asker, NAV, Folkeuniversitetet og Inkludering og Mangfold i kommunen -Markedsføre Aktivitetsguide-kvinnenettverk i idretten og hos samarbeidsparter -Starte rekrutteringen av kvinner -Oppstart kurs -Bygge kunnskap, tilhørighet og selvtillit -Praksis og oppgaver -Avslutte hvert kurs med diplom og sosialarrangement -Kvinnenettverk rekrutterer nye deltager til nye kurs

Prosjektleder/forsker

Heidi Merete Johansen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Aktivitetsguide Asker- kvinnenettverk
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 120 000, 2022: kr 100 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring