Aktivitetsguide Oslo

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Et av Oslo Idrettskrets’ (OIK) mål er å senke tersklene for å delta i idrettsaktivitet, og vi ønsker at flere barn og unge blir med og blir værende lenger i idretten. Statistikk viser at over 80 % av barn (6-12 år) i Norge er med i idretten. Forskning viser at deltakelse i stor grad er knyttet til økonomi og om barnas foreldre har kjennskap og erfaring fra idretten. Oslo er i norgestoppen når det gjelder antall barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. 17,6 %, det vil si 19 000 barn, regnes som fattige i Oslo, og antallet er stigende. Vi ønsker å få med flere av disse barna.

Målsetting

– 600 barn og unge fra lavinntektsfamilier som medlemmer i idrettslagene. – Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom idrettslag, bydel og barnefamilier – Lavere terskel for deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier i alderen 6-19 år og deres foreldre.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Ansatte i NAV, barnevern og skoler ser barn og unge som med fordel kan bli med i organisert aktivitet men de har sjelden tid eller ressurser til å følge opp. Å orientere seg og finne informasjon om aktiviteter kan være en utfordring for mange dersom man ikke har kjente som allerede er med. Mange har ikke denne kunnskapen, og spesielt for familier med minoritetsbakgrunn kan det være utfordrende å forstå hvordan norsk idrett fungerer. Idrettslagene informerer via hjemmesider men skriftlig informasjon er ikke tilstrekkelig dersom du ikke kjenner idretten.Med ordningen Aktivitetsguide ønsker vi, gjennom oppsøkende virksomhet, å gi foreldre informasjon om hvordan man blir med i idretten. Vi vil bevisstgjøre klubbene med tanke på kostnader og hvordan de tar imot nye medlemmer, og vi vil bedre kommunikasjonen mellom lavinntektsfamilier, idrettslag og bydelen. Med Aktivitetsguider mener vi at vi kan nå ut til flere barn og unge fra lavinntektsfamilier enn vi gjør i dag. Siden aktivitetsguidene våre snakker 16 ulike språk kan vi formidle praktisk informasjon om idrettsdeltakelse på familienes morsmål, noe som vil lette kommunikasjonen. Med direkte informasjon og en støttespiller når man skal inn i idretten vil terskelen for å delta senkes.

Fremdriftsplan

innen Milepæl 31.12.2018 Opprettet samarbeid i Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene. 01.08.2019 Rekruttert 150 barn til aktivitet 01.12.2019 satt i gang i Frogner og Søndre Nordstrand. 01.08.2020 Rekruttert 200 barn til aktivitet 31.01.2021 Satt i gang i Grorud og Bjerke 30.06.2021 Rekruttert 250 barn til aktivitet 30.06.2021 Formidlet informasjon om resultatene vi har oppnådd til andre kommuner

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

st dam 2021 sluttrapport aktivitetsguide oslo sept 21.pdf

Prosjektleder/forsker

Katrine Klungland

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Aktivitetsguide Oslo
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 380 000, 2019: kr 514 000, 2020: kr 563 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
30.06.2021
Status
Under gjennomføring