Aktivitetsleir – funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var at barn og unge i alderen 10-18 år med syns- og bevegelseshemminger i Nord Norge skulle få tilbu

Bakgrunnen for prosjektet var at barn og unge i alderen 10-18 år med syns- og bevegelseshemminger i Nord Norge skulle få tilbud om aktivitetsleirer. Det arrangeres idrettsleire og andre typer leirer for funksjonsfriske barn og unge – mens de funksjonshemmede kommer i skyggen av dette. Funksjonshemmede vil ha et like stort behov for og glede av å delta på slike arrangementer. De leirer som arrangeres for funksjonshemmede barn i dag er på Øst- og Sørlandet, hvor få deltakere fra Nord-Norge er med. På slike leirer vil deltakerne stifte bekjentskap med ulike aktiviteter innen idrett og friluftsliv både vinter og sommer. Leirene kan bidra til at deltakerne får større bevegelseserfaring, og at de finner glede ved fysisk aktivitet og blir mer fysisk aktiv.

 

Gjennom Helse og Rehabilitering fikk Troms Idrettskrets i 2001 bevilget midler til å skape aktivitetstilbud og miljøer innen idrett for funksjonshemmede i Troms. Dette besto av ulike aktivitetssamlinger for funksjonshemmede og kompetansehevende kurs for trenere/instruktører i idrettslagene. Det ble bestemt at den ene av aktivitetssamlingene skulle være en aktivitetsleir for bevegelesehemmede barn. Da Troms Idrettskrets ved integreringskonsulenten innledet ett samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms (FFO Troms) og Servicekontoret for funksjonshemmede i Troms ble det bestemt at aktivitetsleiren også kunne inkludere en utveksling med Murmansk-området i Russland. FFO Troms hadde kontakter i Murmansk og Polyarny, og målet var å lage en aktivitetsleir for bevegelseshemmede barn og unge med en idrettsutveksling med Russland. Denne leiren ble en suksess – og i 2002 arrangert to nye aktivitetsleirer, en vinterleir og en sommerleir, med idrettsutveksling med Russland. Etter tre vellykkede aktivitetsleirer var det tydelig at aktivitetsleire bør bli et fast årlig arrangement i årene framover. Det ble derfor søkt om midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, Barentssekretariatet og Etat for Rådsekretariater for å arrangere to aktivitetsleirer for barn og unge med funksjonshemminger i 2003. Barentssekretariatet valgte ikke å støtte prosjektet, men prosjektet mottok likevel til sammen kr 304.000 i økonomisk støtte.

 

Det ble gjennomført en vinterleir (8.-13. mars 03) og en sommerleir (26.- 31. august 03) og Bardufosstun i indre Troms var base for leirene. Under leirene fikk deltakerne prøve en rekke aktiviteter innen idrett og friluftsliv som var tilpasset målgruppa. Ulike særkretser, andre samarbeidspartnere og ressurspersoner bidro med faglig kompetanse til aktivitetene. De lagde gode opplegg for deltakerne, viste stor interesse og engasjement, og utførte en meget bra jobb.

 

Tilbakemeldingen fra deltakerne som var med på leirene var udelt positive. Å delta på aktiviteter som var tilpasset deltakernes behov førte til at deltakerne fikk positive opplevelser med det å være i fysisk aktivitet. Mange fikk prøve aktiviteter/idretter som de fikk lyst drive videre med. Utvekslingen med Murmansk området i Russland var en berikelse for begge parter – hvor man lærte mye om hverandres tradisjon og kultur. Vi ser at behovet for tiltak som dette er tilstede, og Troms Idrettskrets ønsker å videreføre tiltaket til å bli et årlig arrangement i tiden framover.

Prosjektleder/forsker

Ellen Rydningen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Aktivitetsleir – funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2003: kr 264 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
30.10.2003
Status
Avsluttet