Aktivitetsleir funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var at barn og unge i alderen 10-18 år med syns- og bevegelseshemminger i Nord-Norge skulle få tilbu

Bakgrunnen for prosjektet var at barn og unge i alderen 10-18 år med syns- og bevegelseshemminger i Nord-Norge skulle få tilbud om aktivitetsleirer. Det arrangeres idrettsleire og andre typer leirer for funksjonsfriske barn og unge – mens de funksjonshemmede kommer i skyggen av dette. Funksjonshemmede vil ha et like stort behov for og glede av å delta på slike arrangementer. De leirer som arrangeres for funksjonshemmede barn i dag er på Øst- og Sørlandet, hvor få deltakere fra Nord-Norge er med.

 

På slike leirer vil deltakerne stifte bekjentskap med ulike aktiviteter innen idrett og friluftsliv både vinter og sommer. Leirene kan bidra til at deltakerne får større bevegelseserfaring, og at de finner glede ved fysisk aktivitet og blir mer fysisk aktiv. Troms Idrettskrets har et godt samarbeid med ulike interesseorganisasjoner for funksjonshemmede i Troms, og FFO Troms/Servicekontoret for funksjonshemmede i Troms har tidligere hatt et samarbeid med Murmansk området i Russland. Derfor var det ønskelig at aktivitetsleirene også ble en idrettsutveksling med Russland. Dette ville skape nettverk på tvers av landegrensene og mulighet for å lære om hverandres tradisjon og kultur.

 

Det ble gjennomført en vinterleir (1.- 7. april 2002) og en høstleir (23.- 29. september 2002) og Bardufosstun i indre Troms var base for leirene. Leirene hadde en varighet på seks dager – og deltakerne fikk prøve en rekke aktiviteter innen idrett og friluftsliv som var tilpasset målgruppa. Ulike særkretser, andre samarbeidspartnere og ressurspersoner bidro med faglig kompetanse til aktivitetene. De lagde gode opplegg for deltakerne, viste stor interesse og engasjement, og utførte en meget bra jobb.

 

Tilbakemeldingen fra deltakerne som var med på leiren var udelt positive. Å delta på aktiviteter som var tilpasset deltakernes behov førte til at deltakerne fikk positive opplevelser med det å være i fysisk aktivitet. Mange fikk prøve aktiviteter/idretter som de fikk lyst drive videre med. Utvekslingen med Murmansk området i Russland var en berikelse for begge parter – hvor man lærte mye om hverandres tradisjon og kultur. Selv om det har vært ønskelig med flere norske deltakere på leirene, ser vi at behovet for tiltak som dette er tilstede og at det kan bidra til noe positivt også i den daglige hverdagen. Troms Idrettskrets ønsker å videreføre tiltaket – og vil prioritere å jobbe med markedsføring av leiren slik at deltakelsen bli større – og dermed kan flere funksjonshemmede få positive opplevelser av å være fysisk aktiv.

Prosjektleder/forsker

Ellen Rydningen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Aktivitetsleir funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2002: kr 186 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
01.11.2002
Status
Avsluttet